Różnice między kredytem a pożyczką

Różnice między kredytem a pożyczką

Kredyt i pożyczka to rodzaje finansowania, z których możemy skorzystać, gdy potrzebujemy gotówki. Takie zobowiązania są udzielane na różne cele i na różnych warunkach kredytowania. Pomimo wielu podobieństw podstawową różnicą między tymi produktami jest podmiot je udzielający. O kredyt możemy wnioskować tylko do banku, natomiast pożyczkę możemy otrzymać od osoby fizycznej, firmy oraz instytucji finansowej.

Ponad połowa, czyli 54%, Polaków spłaca obecnie kredyty lub pożyczki. Kredytobiorcy zaciągają średnio jedno zobowiązanie w roku. Najczęściej pożyczają w bankach – tak robi 83% ankietowanych. Najpopularniejszym produktem finansowym Polaków jest kredyt gotówkowy (48%) i kredyt ratalny (37,8%), dodatkowo 23,5% badanych posiada w portfelu kartę kredytową.

Prawie połowę pożyczających stanowią osoby w wieku 25-44 lata. Najmniej zadłużenia spowodowanego kredytem lub pożyczką mają młodzi w wieku 18-24 lata. Ze zobowiązań korzysta co piąta osoba z wykształceniem wyższym. Częściej po takie produkty sięgają klienci z wykształceniem średnim (38,5%) i zawodowym (37%).  63% ankietowanych spłacających zobowiązania finansowe pracuje zawodowo, 20% kredytobiorców utrzymuje się z renty lub emerytury. Trzy czwarte pożyczających mieszka z partnerem, połowa – z dziećmi. 17% osób spłacających kredyty i pożyczki mieszka z rodzicami, tylko 9% kredytobiorców to osoby samotne. Aż 77% ankietowanych przyznaje, że przed zaciągnięciem zobowiązania sprawdza, czy będzie w stanie je spłacić (źródło; https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2021/blisko-co-czwarty-pozyczajacy-nie-sprawdza-czy-bedzie-w-stanie-splacic-zobowiazanie). Wszystkie te osoby, które tutaj wymieniliśmy, zaciągnęły kredyt lub pożyczkę. Warto wyjaśnić, jaka jest między nimi różnica.

Różnica między kredytem a pożyczką – czym jest kredyt?

Kredyt to zobowiązanie finansowe, jakiego bank udziela kredytobiorcy. Art. 69 ustawy Prawo bankowe stanowi, że przez umowę kredytu bank (kredytodawca) zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta (kredytobiorcy) na czas oznaczony w umowie ustaloną kwotę środków finansowych z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca na podstawie tej umowy zobowiązuje się do korzystania z pieniędzy na warunkach określonych w dokumencie, a także do zwrotu kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach spłaty. Pojęcie kredytu jest ściśle powiązane z działalnością bankową. Żadna inna instytucja, podmiot, firma prowadząca działalność ani osoba fizyczna nie może udzielać kredytu (wyjątek to SKOK-i). Zobowiązanie to jest zawsze udzielane odpłatnie i na podstawie umowy pisemnej. Najczęściej kredyty gotówkowe są udzielane na dowolny cel, jednak kredyt hipoteczny czy też samochodowy są przyznawane na konkretny zakup, np. samochodu lub mieszkania.

Umowa kredytu musi być zawarta w formie pisemnej, powinny się w niej znaleźć następujące informacje:

  • strony umowy;
  • kwota i waluta kredytu;
  • cel kredytowania;
  • zasady i terminy spłaty rat kredytu;
  • koszt całkowity zobowiązania;
  • sposób zabezpieczenia kredytu (np. hipoteka lub cesja).

Udzielając kredytu, banki sprawdzają zdolność kredytową klienta, jego historię kredytową w BIK oraz stan jego zadłużenia i ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym.

Różnice między pożyczką a kredytem – czym jest pożyczka?

Pożyczka jest zobowiązaniem, którego zasady są regulowane przez Kodeks cywilny. Według art. 720 KC przez umowę pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniędzy lub rzeczy. Na mocy tej umowy pożyczający zobowiązuje się do zwrotu pożyczkodawcy tej samej ilości pieniędzy lub przedmiotów.

Pożyczek mogą udzielać dowolne podmioty jak osoby fizyczne, firmy oraz instytucje finansowe. Dodatkowo umowa pożyczki może być zawarta ustnie, jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł. Pisemna umowa pożyczki może zawierać dowolne ustalenia, ponieważ przepisy nie narzucają jej treści. Pożyczka może być wykorzystana na dowolny cel i nie musi być odpłatna. Pożyczkodawca nie ma prawa sprawdzać sposobu wydatkowania pożyczonych pieniędzy.

Różnice między pożyczką a kredytem – zasady i prawo

Zasadnicza różnica między kredytem a pożyczką to podmiot udzielający finansowania. Przy kredycie musi to być bezwzględnie bank, natomiast pożyczki mogą udzielać różne instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Kolejne różnice między pożyczką a kredytem dotyczą prawa i przepisów je określających. Zasady udzielania i spłacanie kredytu reguluje Prawo bankowe oraz Ustawa konsumencka. Natomiast w przypadku pożyczki jest Kodeks cywilny i Ustawa konsumencka.

Różnica między tymi dwoma produktami istnieje także w formie zawarcia umowy. Umowa dotycząca kredytu musi być zawarta pisemnie, inaczej jest z umową pożyczkową – ta może być zawarta w dowolnej formie, zarówno ustnej (przy niższych kwotach), jak i pisemnej. Dodatkowo umowa kredytowa w odróżnieniu od pożyczki zawsze jest odpłatna. Za udostępnienie gotówki bank żąda wynagrodzenia w formie odsetek oraz prowizji. Kredyt często jest zawierany na konkretny cel, np. mieszkanie czy samochód. Natomiast pożyczka jest udzielana na dowolny cel i może być bezpłatna.

Kredyt i pożyczka pomimo wielu podobieństw związanych z finansowaniem różnych wydatków oraz formalności związanymi ze zwrotem tych zobowiązań różnią się kilkoma kwestiami. Kredyt wymaga więcej formalności i jest bardziej restrykcyjny prawnie, ponieważ podlega pod Prawo bankowe. Natomiast pożyczka jest mniej sformalizowana, może być udzielona przez każdą osobę fizyczną, nie wymaga odpłatności i zawarcia umowy pisemnej.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 508106745

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście