Dostępność kredytów dla firm jednoosobowych

Dostępność kredytów dla firm jednoosobowych

 

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca planuje rozwój i inwestycje. Koszty takie często są zbyt duże, aby je pokryć z zysków, dlatego finansowane są nierzadko kredytem. Jednak banki nie zawsze chętnie udzielają kredytów firmom jednoosobowym. Jakie finansowanie dostanie przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą?

 

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w postaci różnych form prawnych. W przypadku jednoosobowej działalności miejscem rejestracji aktywności gospodarczej jest Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. Pod koniec 2020 roku GUS oszacował liczbę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na 4,1 mln. Jednak nie oznacza to, że w naszym kraju aktywnie działa ponad 4 mln firm, ponieważ niektóre z nich zawiesiły lub zakończyły działalność. Największą grupą podmiotów działających w Polsce są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – jest ich 2,8 mln. W liczbie tej prawdopodobnie około 20% firm ma zawieszoną działalność gospodarczą. Według danych ZUS tylko niespełna 900 tys. firm zatrudnia pracowników, natomiast 1,7 mln podmiotów to samozatrudnieni, czyli przedsiębiorcy odprowadzający składki za samych siebie (źródło: https://www.coig.com.pl/spis-polskich-firm_katalog_polskich_firm.php).

 

Czym jest firma jednoosobowa?

 

Według Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku jednoosobowa firma jest określona jako „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Podstawowe cechy takiej firmy to cel zarobkowy, zorganizowany charakter, zarządzanie przez właściciela i prowadzenie stałej, powtarzalnej działalność.

 

Przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej w przypadku, gdy jest osobą fizyczną, a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku to 1505 zł), a także, gdy nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Należy ją zarejestrować w CEIDG. Rejestracja jest darmowa, można ją wykonać za pomocą Internetu, jednak wymagane jest potwierdzenie rejestracji w urzędzie gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa.

 

Kredyt dla firm jednoosobowych – dostępność

 

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma wiele zalet. Jedną z nich jest to, że przedsiębiorca jest szefem dla samego siebie, sam podejmuje decyzje i ryzyko związane z działalnością oraz decyzjami firmowymi. Kredyt dla firm jednoosobowych teoretycznie może być udzielony już od pierwszego dnia rejestracji w CEIDG, jednak w rzeczywistości większość banków wymaga działalności przez minimum 6 lub 12 miesięcy. Działalność gospodarcza jest jednym z akceptowalnych przez banki źródeł finansowania.

 

W polskim prawie nie ma żadnych wytycznych dotyczących stosowania jednej metody obliczania zdolności kredytowej. W związku z tym przyznanie kredytu dla firmy jednoosobowej jest uzależnione od indywidualnej oceny i polityki konkretnej instytucji finansowej. Dodatkowo przedsiębiorca prowadzący własną działalność, ubiegając się o kredyt, powinien spodziewać się bardziej skomplikowanych formalności, musi także dostarczyć większą ilość dokumentów niż zwykły konsument.

 

Dokumenty potrzebne przy kredycie dla firmy jednoosobowej:

 

  • wyciąg z rachunku bankowego;
  • deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok (w niektórych przypadkach nawet za dwa lata);
  • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami;
  • zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON i NIP;
  • oświadczenie o posiadanych kredytach;
  • zaświadczenie o wpisaniu przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Jeśli przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, wtedy musi mieć również zgodę współmałżonka na zaciągniecie kredytu. Zgoda taka jest wymagana przy zobowiązaniach w kwocie powyżej 30 tys. zł. Obowiązek ten nie dotyczy małżeństw posiadających rozdzielność majątkową, może być za to wymagany dokument potwierdzający taki stan prawny.

 

Kredyt dla firmy jednoosobowej – oferty

 

Kredyt dla samozatrudnionych można otrzymać w różnych bankach działających na terenie Polski. Rozpoczynając działalność gospodarczą, warto zainteresować się ofertami pożyczek z Urzędu Pracy, które są udzielane na preferencyjnych warunkach. Środki są przyznawane z Funduszu Pracy lub ze środków pochodzących z funduszy europejskich. Aby jednak otrzymać takie wsparcie, początkujący przedsiębiorca musi mieć status bezrobotnego oraz aktywnie poszukiwać pracę i nie być zatrudnionym na umowę o pracę.

 

Kredyt dla firmy jednoosobowej na rozpoczęcie działalności można również otrzymać w banku, jednak w tym przypadku instytucja finansowa może wymagać od przedsiębiorcy zabezpieczenia w formie weksla in blanco, zastawu na ruchomościach czy też nieruchomościach lub poręczenia majątkowego osób trzecich (np. kogoś z rodziny). Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą może w banku wnioskować o kredyt gotówkowy lub pożyczkę na dowolny cel. Aby otrzymać takie finansowanie, trzeba często potwierdzić prowadzenie firmy przez 12 miesięcy.

 

Osoba samozatrudniona może także starać się o kredyt hipoteczny. Aby go otrzymać, przedsiębiorca musi mieć wkład własny oraz wykazać staż działalności (minimum 12 miesięcy). Inne kredyty dla firm jednoosobowych są takie same jak dla większych przedsiębiorstw, np. linia kredytowa, kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, karta kredytowa, kredyt technologiczny. W przypadku tych zobowiązań najczęściej banki wymagają potwierdzenia dochodów za pomocą deklaracji PIT oraz stażu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Od chwili rozpoczęcia działalności i otworzenia konta firmowego samozatrudniony może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

 

W przypadku firm jednoosobowych kredyt zaciągnięty w banku, niezależnie od tego, na co go przedsiębiorca przeznaczy, jest traktowany jako zobowiązanie osobiste. Oznacza to, że bank, weryfikując sytuację finansową i historię kredytową przedsiębiorcy, bierze pod uwagę każdy wydatek – zarówno służbowy, jak i prywatny. 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście