Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego czyli nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka

Inwestując nasze pieniądze narażamy się na ryzyko utraty kapitału.

Istnieją instrumenty finansowe, które powinny w długim terminie przynieść zysk (fundusze obligacji, fundusze rynku pieniężnego) w wysokości ok. 3-4 % w skali roku.

Są też fundusze, które narażają nasz kapitał na większe ryzyko ale w czasach "prosperity"mogą przynieść wyższą stopę zwrotu. Mam tu na myśli fundusze akcyjne, surowcowe czy fundusze zrównoważone. Jest to tzw."premia za ryzyko".

Znanym powiedzeniem wśród inwestorów jest: "Nie ma dymu bez ognia, nie ma zysków bez ryzyka".Są jednak sposoby, aby to ryzyko ograniczać. W tym celu należy dywersyfikować swój kapitał. Polega to na takim doborze inwestycji do portfela, który pozwala na maksymalizację zysków przy możliwie najmniejszym poziomie ryzyka.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega konkretnie na :

1. Posiadaniu kilku funduszy inwestycyjnych (min.3).

W przypadku posiadania jednego funduszu całe ryzyko inwestycyjne spoczywa tylko na tym jednym funduszu. A "fundusz funduszowi nierówny"- porównując chociażby fundusze akcyjne - niektóre w tym samym czasie mogą zarobić, niektóre stracić. Działa to w drugą stronę w czasie spadków tylko, że z minusem przed liczbą;)

2. Inwestowaniu w różne aktywa (instrumenty finansowe) zgodnie z analizą portfelową Markowitza (akcje, surowce, obligacje, fundusze obligacji, fundusze rynku pieniężnego).

Powininiśmy mieć w portfelu fundusze akcyjne jak również część w funduszach obligacji/rynku pieniężnego. Większe zaangażowanie f.akcyjnych(agresywnych) czy f.obligacji(bezpiecznych) uzależnione jest od koniunktury gospodarczej i sytuacji rynkowej.

3. Efekt "uśredniania ceny" .

Systematyczne kupowanie/dokupowywanie aktywów w różnych okresach czasu. Dzięki temu możemy kupować raz drożej, raz taniej.- uśredniamy cenę zakupu.

4. Inwestowanie w aktywa różnych regionów Świata.

Kraje w różnych regionach Świata rozwijają się w zróżnicowany sposób. Np. w trakcie "kryzysu Subprime" gdy większość parkietów europejskich i giełda amerykańska odnotowywały spadki, inwestujący w Chinach czy Indiach mogli poszczycić się dodatnią stopą zwrotu.W ten sposób strata poniesiona na jednym rynku, może zostać zrekompensowana przez zysk na innym rynku.

Dywersyfikacja portfela to skuteczna metoda efetywnego inwestowania. Jest to zasada, o której zawsze warto pamiętać.

 

Jarosław Dąbrowski

Ekspert finansowy

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 608015688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście