Nowe prawa klientów w związku z ustawą deweloperską

 

29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ,, Ustawa  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” – potocznie określana mianem ustawy deweloperskiej.  Podstawowym celem wprowadzenia ustawy miało być zabezpieczenie interesów klientów nabywających mieszkanie lub dom w przypadku bankructwa dewelopera.

Przypadki takie jak bankructwo krakowskiej firmy Leopard, czy też niezamieszkałe szkielety budynków w podkrakowskich Niepołomicach pozostawione przez bankrutującą firmę Providentia Invest sprawiły, że klienci obawiali się bankructwa dewelopera i powtórzenia czarnych scenariuszy, jakie miały miejsce na terenie małopolski i nie tylko.

Wedle nowych przepisów deweloperzy są zobowiązani do prowadzenia zamkniętego rachunku powierniczego, na którym pieniądze wpłacane przez klientów zostaną zamrożone, do czasu uzyskania przez nich prawa własności do nabywanej nieruchomości. Drugą możliwością jest posiadanie przez firmę deweloperską rachunku otwartego, z którego środki będą mogły być przekazywane deweloperowi wraz z postępującymi pracami budowlanymi, dotyczącymi konkretnej inwestycji. Taki rachunek bankowy będzie mógł być połączony z gwarancją ubezpieczeniową, co w przyszłości może stać się warunkiem koniecznym.

Zgodnie z nową ustawą w momencie bankructwa dewelopera, priorytetową sprawą ma być doprowadzenie inwestycji do końca, tak aby klienci mogli stać się pełnoprawnymi właścicielami lokali.  Nowy akt prawny reguluje również takie kwestie jak konieczność podpisania aktu notarialnego.

Deweloper sprzedający nowe nieruchomości zobligowany jest również do przygotowania prospektu informacyjnego, zawierającego dane na temat realizowanego projektu, jak też samej spółki. Przepis ten ma ograniczyć sytuacje, gdzie firma z niewielkim kapitałem rozpoczyna realizację inwestycji przekraczającej znacznie jej możliwości.

Wejście w życie nowej ustawy spowodowało, to, iż wielu deweloperów rozpoczęło realizację nowej inwestycji przed 29 kwietnia, ponieważ w takim wypadku nie muszą stosować się do nowych przepisów. Można spekulować, że rok 2012 okaże się wyjątkowo obfity w nowe propozycje mieszkaniowe. Czy popyt spotka się z podażą? Trudno przewidzieć, być może cześć klientów będzie chciała zaczekać na inwestycje realizowane zgodnie z nowymi przepisami…

Wprowadzenie nowych regulacji z pewnością wpłynie na sytuację na rynku deweloperów. Zgodnie z nowymi regulacjami firmy te nie będą mogły rozpoczynać realizacji inwestycji ze środków pozyskiwanych od klientów. Rachunki powiernicze i zamrożenie środków na nich zgromadzonych wyeliminuje tę powszechną, jak dotąd praktykę.  Według ekspertów sytuacja taka może spowodować wyeliminowanie części z mniejszych graczy, z powodu trudności ze znalezieniem finansowania inwestycji.  Zadanie postawione przez nowe regulacje prawne wydaje się być łatwiejsze w realizacji w przypadku większych deweloperów, które takie finansowanie zapewnić mogą. Skutkiem nowych regulacji może być również większa, niż do tej pory, koncentracja rynku mieszkaniowego.

Miejmy nadzieję, że głównym skutkiem wprowadzenia ustawy pozostanie jednak większe bezpieczeństwo dla klientów chcących zakupić nową nieruchomość.

                                                                                                                                                                       

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48602486165

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście