Co powie Ci Księga Wieczysta przy nabyciu lokalu na rynku wtórnym ?

Kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym ? Nie chcesz korzystać z usług biura nieruchomości? Warto w takim przypadku abyś umiał interpretować zapisy księgi wieczystej nabywanego lokalu.

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem prezentującym aktualny stan prawny nieruchości. Zanim podpiszesz umowę przedwstępną nabycia mieszkania koniecznie sprawdź jego KW. Możesz to zrobić wchodząc na stronę internetową http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html lub udając się do Sądu Wieczystoksięgowego, prosząc o odpis z KW . Księgi Wieczyste są jawne i nie musisz być właścicielem lokalu aby móc dostać w Sądzie odpis z KW

Dział I
W tym dziale KW znajdziesz informację o dokładnym adresie lokalu . Sprawdź czy dane ujawnione w KW pokrywają się z zapisami umowy przedwstępnej.
W dziale tym znajdziesz również informację o pomieszczeniach wchodzących w skład mieszkania. Porównaj ujawnione w KW pomieszczenia z faktycznym rozkładem mieszkania. Jeżeli istnieje rozbieżność pomiędzy zapisami ujawnionymi w KW a faktyczną liczbą pomieszczeń, prawdopodobnie właściciel dokonał przebudowy lokalu. Zapytaj go wówczas czy przebudowa została oficjalnie zgłoszona i czy dysponuje odpowiednimi na to dokumentami. Jeżeli Zbywca nie posiada takowych istnieje prawdopodobieństwo, że ewentualna przebudowa miała charakter samowoli budowlanej.

Dział II
Dział ten prezentuje aktualnego właściciela lokalu. Sprawdź czy osoba, z którą przystępujasz do umowy przedwstępnej jest jedynym właścicielem ujawnionym w Księdze Wieczystej. Jeżeli oprócz niego w KW figuruje jeszcze inna osoba zapytaj czy ta osoba żyje.
W przypadku gdy współwłaściciel żyje a nie przystępuje do umowy przedwstępnej, osoba podpisująca z Tobą umowę musi dysponować stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania drugiego współwłaściciela.
Jeżeli osoba ta zmarła , Zbywca powinien dostarczyć akt zgonu zmarłego współwłasciciela oraz postanowienie sądowe o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia mieszkania.

Dział III
W tym dziale znajdują się informacje o ewentualnych postępowaniach egzekucyjnych, sądowych itp. Informacje takie pojawiają się w formie wpisanego ostrzeżenia. Jeżeli ostrzeżenie jest wpisane, wyjaśnij ze Zbywcą czy dysponuje dokumentami pozwalajacymi wykreślić ostrzeżenie – jeżeli nie, zrezygnuj z zakupu lokalu.

Dział ten również może zawierać wpisy służebności osobistej mówiącej o tym, że mieszkanie ma prawo zamieszkiwać do śmierci inna osoba (najcześciej rodzice Zbywcy). Pamiętaj iż służebność ta powinna być przy akcie notarialnym przenoszącym własność mieszkania bezwzględnie wykreślona . Jeżeli osoba, wpisana jako uprawniona do zamieszkiwania, zmarła wystarczy aby do aktu notarialengo Zbywca przedstawił akt zgonu tej osoby. Jeżeli osoba ta żyje, wówczas konieczne jest jej stawiennictwo u notariusza i zlożenie przez tę osobę w obecności notariusza zgody na wykreślenie służebności.

Dział IV
Nabywany lokal może w dziale IV KW posiadać wpisaną hipotekę. Oznacza to, że Zbywca otrzymał kredyt pod zabezpieczenie hipoteczne mieszkania. Nie przerażaj się. Poproś Zbywcę alternatywnie albo o dokument z banku mówiący o tym, że kredyt został calkowicie spłacony a bank wyraża zgodę na wykreśłnie hipoteki lub, jeżeli kredyt Zbywcy ma być spłacony z ceny sprzedaży, wówczas poproś o zaświadczenie z banku wpisanego na hipotece o numerze rachunku do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką lokalu wraz z podaniem całkowitej kwoty do jego spłaty. W tym wypadku płatność za lokal zotanie w akcie notarialnym rozbita na 2 rachunki : rachunek wskazany przez bank do całkowitej spłaty zobowiązan a oraz rachunek Zbywcy.

Jeżeli hipoteka jest wpisana na rzecz instytucji pozabankowej poproś Zbywcę aby samodzielnie spłacił to zobowiązanie i wykreśłił hipotekę. Jeżeli Zbywca nie jest wstanie tego zrobić lpepiej odpuść sobie zakup takiego mieszkania.

Pamiętaj :
Księga wieczysta jaką analizujesz musi prezentować najbardziej aktualny stan. Jeżeli odpis z KW jaki wręcza Ci Zbywca jest starszy niż sprzed kilku dni wejdź na stronę http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html i sprawdź samodzielnie aktualne wpisy w KW

Jeżeli nie czujesz się na siłach aby przebrnąć przez zapisy KW samodzielnie chętnie pomogę.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 663021867

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście