„Mieszkanie dla Młodych” dopiero od 2014 roku

   Program „Rodzina na Swoim” wygasł z końcem 2012 roku. W 2013 miało go zastąpić „Mieszkanie dla Młodych”  jednak nowy program pomocowy zacznie funkcjonować dopiero od 1 stycznia 2014 roku. Banki komercyjne potrzebują bowiem czasu na podpisanie stosownych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

   Program „Mieszkanie dla Młodych” skierowany będzie do rodzin, do rodziców samotnie wychowujących dzieci , a także do singli. Kredytobiorca nie będzie mógł mieć ukończonych 35 lat. Zainteresowani „Rodziną na Swoim” mogli wybierać w ofertach mieszkań nowych i używanych, a także mogli uzyskać dofinansowanie na zakup czy budowę domu. W myśl założeń nowego projektu nie będzie można kupić lokalu na rynku wtórnym, ani zaciągać kredytów na budowę domów jednorodzinnych. Dwa razy do roku ustalane będą przez wojewodów  minima cenowe.

    W programie „Mieszkanie dla Młodych” beneficjenci otrzymają jednorazową dopłatę do kredytu w wysokości 10% wartości kupowanego mieszkania, którego powierzchnia nie przekroczy 75mkw  (kwota ta będzie traktowana jako wkład własny kredytobiorcy). Dopłata obejmie kwotę maksymalnie do 50mkw. Wartość lokalu obliczana będzie na podstawie ceny odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania, ogłaszanej przez wojewodów dla województw i oddzielnie dla miast wojewódzkich. W odróżnieniu do wycofanej „Rodziny na Swoim” program MdM  premiuje osoby posiadające dzieci lub planujące założenie rodziny. Dopłata może bowiem ulec zwiększeniu o 5% w sytuacji, gdy w mieszkaniu zamieszka rodzina z dziećmi. Jeżeli w przeciągu 5 lat od momentu zakupu lokalu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko rodzina otrzyma dodatkowy bonus w wysokości kolejnych 5% wartości mieszkania.

 

 

Reasumując.

Zasady, które muszą być spełnione by skorzystać z dofinansowania.

Podstawowe założenia programu „Mieszkanie dla młodych”

 

1.

Maksymalny wiek kredytobiorcy – 35 lat.

2.

Mieszkanie musi pochodzić z rynku pierwotnego, rynek wtórny i domy nie wchodzą w grę.

3.

Maksymalna powierzchnia nieruchomości: 75 mkw.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas - postaramy się udzielić na nie odpowiedzi. Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 513377300

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście