KREDYT na start - nowo rozpoczęta działalność i nie tylko ...

   Wiele osób coraz częściej myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorcy stają przed wieloma wyzwaniami. Sam pomysł na biznes to dopiero połowa sukcesu, jeszcze trzeba się zastanowić skąd wziąć środki na jego realizację. Najbardziej korzystnym sposobem ich pozyskania byłaby pożyczka od rodziny bądź znajomych. Nie każdy jednak ma taką możliwość i musi szukać innego rozwiązania. Jednym z nich jest kredyt na start oferowany przez banki.

 Młodzi przedsiębiorcy  z reguły obawiają się kredytów. Zastanawiają się, czy będą w stanie je spłacić. Jednak taki zastrzyk gotówki może być dobrym i czasami jedynym rozwiązaniem dla osób stawiających pierwsze kroki we własnym biznesie. Koszty kredytu, odsetki, marża, prowizja, a także ubezpieczenie można wliczać w koszty uzyskania przychodu, pomniejszając w ten sposób wysokość podatku do zapłaty.

 Oczywiście początkowy okres działalności, praktycznie każdej firmy, nie jest łatwy dla żadnego przedsiębiorcy. To wtedy napotyka się on na największe problemy i to wtedy potrzebuje największego kapitału, którym zazwyczaj w tym okresie nie dysponuje. Żadna firma nie może prawidłowo się rozwijać bez dodatkowego finansowania. Aby poszerzyć swoją ofertę trzeba inwestować pieniądze w maszyny i najnowsze technologie. Konieczne są również odpowiednie nakłady na reklamę. Wszystkie, tego typu inwestycje są bardzo kosztowne i nie sposób ich pokryć z bieżących środków. To sprawia, że kredyt dla nowej firmy cieszy się bardzo dużą popularnością.

 Uzyskanie kredytu na dopiero co powstałą firmę nie jest sprawą prostą. Banki podchodzą bardzo ostrożnie do finansowania nowo powstałych przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż w przypadku nowych  firm istnieje duże ryzyko bankructwa i problem z właściwą oceną zdolności kredytowej. W związku z powyższym przeważnie wymagane jest prowadzenie działalności przez co najmniej pół roku, rok albo nawet dwa lata. W zależności od banku. Jednak mimo tych warunków, są banki, które udzielają kredytów na start. W ostatnim czasie można nawet zaobserwować, że oferta kredytów dla nowych firm powoli i systematycznie się rozwija.

 Zatem, jeżeli nawet dopiero uruchomiłeś swoją działalność, masz spore szanse na otrzymanie kredytu. Warunkiem jednak jest to,  że Twój pomysł na firmę spodoba się bankowi. Przedstawić go będziesz musiał w postaci uproszczonego biznes-planu. Kredyt na start skierowany jest do firm zarówno rozpoczynających prowadzenie firmy (z chwilą uzyskania dokumentów rejestrowych firmy), jak i prowadzących działalność maksymalnie od 18 miesięcy. Uzyskane, w ten sposób, środki finansowe  będzie można przeznaczyć na zakup środków trwałych, dostarczenie kapitału obrotowego na sfinansowanie bieżącej działalności, a także na zakup nieruchomości dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Ważne jest aby przy wyborze kredytu było zaznaczone na jaki konkretny cel chcemy przeznaczyć finansowanie.

 Biznes-plan będzie obejmował krótki opis naszej działalności, szacowany przychód a także informację czy posiadamy własne środki na rozwój naszej firmy.

 Poza biznes-planem, w zależności od wybranego rodzaju kredytu, może być wymagane od przedsiębiorcy  zabezpieczenie hipoteczne. Sprawdzana jest  również jego historia kredytowa w BIK-u, a zdolność kredytowa oceniana jest na podstawie oświadczenia o prognozowanym dochodzie.

 Ubiegający się o kredyt na start musi posiadać pozytywną historię kredytową. Banki sprawdzają czy dotychczasowe zobowiązania wnioskodawcy były spłacane w terminie i czy nie posiada obecnie jakichś nowych zadłużeń. W związku z powyższym należy dostarczyć do banku odpowiednie zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami.

 Bank będzie wymagał od nas także dokumentów w postaci dowodu osobistego, dokumentów potwierdzających założenie działalności (w postaci wpisu do EDG), REGON oraz dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP. Czasami wymagane jest również zeznanie podatkowe za roku poprzedni.

 Banki mogą udzielić  pożyczki w ramach linii kredytowej lub debetu w koncie, bądź zaproponować kredyt obrotowy lub kartę kredytową. Maksymalną kwotą kredytu jaki możemy otrzymać jest 300 tysięcy złotych, na okres maksymalnie do 15 lat. Kredyt nie może jednak przekroczyć 40% wartości nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie.

 

Opłaty i koszty jakie możemy ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu na rozpoczęcie działalności (w zależności od banku):

- opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt

- prowizja bankowa za przyznanie kredytu

- prowizja za prolongowanie kwoty kredytu oraz przedłużenie   okresu gwarancji

- prowizja za podwyższenie linii kredytowej

- prowizja rekompensowana za wcześniejszą spłatę kredytu

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 513377300

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście