Podstawowe rodzaje kredytów na finansowanie działalności gospodarczej

Według kryterium przedmiotu kredytu wyróżnia  się:

Kredyty obrotowe -  przeznaczone  na sfinansowanie bieżącej działalności i  zapotrzebowania na  kapitał obrotowy

Tutaj wyróżniamy

  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt obrotowy
  • Kredyt obrotowy rewolwingowy
  • Kredyt płatniczy

 

Kredyty inwestycyjne – na zakup maszyn, urządzeń, budowę, modernizację, zakup  nieruchomości itp.

Inne – na przykład dyskonto weksli

 

Według kryterium okresu kredytowania  wyróżnia się:

  • Kredyty krótkoterminowe – do 12  miesięcy włącznie
  • Kredyty średnioterminowe – powyżej  roku do 3 lat
  • Kredyty długoterminowe  - powyżej  3 lat

 

Według kryterium waluty wyróżnia się:

  • Kredyty złotowe
  • Kredyty walutowe

 

Kredyty mogą mieć postać kredytu w rachunku bieżącym albo  w rachunku kredytowym.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 723188852

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście