Budowa domu na kredyt

Kredyt hipoteczny na budowę domu, to praktycznie taki sam kredyt, który zaciąga się na zakup nieruchomości. Zacznijmy od standardowych parametrów, które będą wpływały na  kształt kredytu.  Najistotniejszym parametrem jest oprocentowanie. To oprocentowanie kredytu wpływa na wysokość miesięcznych rat płaconych do banku. Natomiast na łączne oprocentowanie kredytu wpływ mają również marża i stopa referencyjna. O ile na ten drugi składnik nie mamy wpływu i nie podlega on negocjacji, o tyle marża jest elementem oferty, który różnicuje oferty poszczególnych banków. Jej wysokość zależy od wielkości kredytu i od wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Czasami na wysokość marży wpływa również skorzystanie z innych produktów danego banku -  karty kredytowej, konta, czy produktu oszczędnościowego, lokaty.

Jednak kredyt na budowę domu jest bardziej skomplikowany niż kredyt na zakup, ponieważ dochodzi tu jeszcze kwestia działki, na której dom zostanie wybudowany oraz kwestia dokumentów dotyczących samej budowy. Przede wszystkim, aby ubiegać się o finansowanie budowy domu systemem gospodarczym należy posiadać działkę W kilku bankach jest możliwe jednoczesne sfinansowanie zakupu działki i budowy domu. W takiej sytuacji niezbędne będzie dostarczenie do  banku projektu budowlanego i  dokumentów dotyczących  działki, a pozwolenie na budowę dostarczy się przed wypłatą transz kredytu.

W praktyce jednak korzystniejsze jest kupno działki na kredyt, a dopiero później ubieganie się o kredyt na budowę na tej nieruchomości. Kredytobiorcy często decydują się na kredyt w tej samej instytucji, ponieważ wiąże się to z mniejszą liczbą formalności.

Istotną kwestią jest całkowity koszt budowy domu. Zawsze do wniosku o kredyt na budowę należy dołączyć projekt budowlany wraz z kosztorysem budowy wykonanym na druku bankowym.

Kredyt na budowę domu wypłacany jest w transzach po udokumentowaniu zakończenia kolejnych etapów budowy domu. W większości banków najpopularniejszym sposobem rozliczenia transzy jest inspekcja wykonana przez osobę uprawnioną zaakceptowaną  przez bank. Takie rozwiązanie ułatwia proces rozliczeniowy, gdyż  nie trzeba przedstawiać faktur.

W trakcie inspekcji zostanie sprawdzone czy zadeklarowane w kosztorysie prace zostały wykonane. Nie wystarczy tylko zakupienie materiałów budowlanych, niezbędne jest także ich wykorzystanie. Oznacza to, że jeżeli dopiero rozpoczynamy budowę, to pieniądze z kredytu należy wykorzystać na prace związane z fundamentami czy stawianiem murów. Bank nie zaakceptuje sytuacji, gdy pierwszą transzę wykorzystamy na zakup materiałów na dach, np. dachówki. Prace muszą być wykonywane stopniowo i zgodnie z postępem prac musimy wykorzystywać kredyt. Jeśli przedstawiciel banku uzna, że środki wykorzystaliśmy na cel niezgodny z kredytem lub zadeklarowane prace nie zostały w ogóle wykonane wówczas wypłata kolejnej transzy zostanie wstrzymana.

Kolejną istotną kwestią jest całkowity minimalny koszt budowy domu. Tutaj banki nie opierają się na szacunkach kredytobiorcy, lecz same ustalają minimalny koszt wybudowania domu. Zatem jeśli według własnych szacunków zadeklarujemy, że jesteśmy w stanie zakończyć budowę za kwotę niższą niż minimalna wartość założona przez bank, to bank i tak nie zaakceptuje takiego kosztorysu i  nie udzieli kredytu.
W trakcie budowy i uruchamiania kolejnych transz, kredytobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału - spłaca tylko odsetki od uruchomionej części kredytu. Dopiero, kiedy kredyt zostanie wypłacony w całości, kredytobiorca spłaca zarówno odsetki, jak i kapitał kredytu.  Jeśli budując dom uda się zrealizować prace niższym kosztem, to warto zastanowić się, co zrobić z pozostałą kwotą kredytu. Środki te można wykorzystać na inny cel, np. na zakup mebli, można też nie uruchamiać części kredytu pozostałej do wypłaty. Dzięki temu kapitał  kredytu do spłaty będzie niższy, a co za tym idzie rata kredytu będzie niższa i koszt odsetek, jakie zapłacimy także spadnie.

Docelowo zabezpieczeniem każdego kredytu na budowę domu nieruchomość  z wybudowanym domem.  Banki dają z reguły dwa,  trzy lata na zrealizowanie inwestycji i w tym czasie konieczne jest dostarczenie dokumentów to potwierdzających zakończenie budowy.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 723188852

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście