Podejście banków do finansowania małych firm

Segment małych przedsiębiorstw był długo postrzegany przez banki jako segment niosący za sobą spore ryzyko. Małe  firmy, co  do zasady, dysponują mniejszą ilością zabezpieczeń, zazwyczaj niedługo prowadzą działalność, mają niski poziom kapitału, niewystarczającą historię kredytową – to sprawia, że ich możliwości korzystania z produktów oferowanych przez banki są ograniczone. Dopiero  od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować zmianę w polityce banków w kwestii finansowania małych  firm. Ma miejsce zmiana nastawienia polegająca na  stopniowym wzroście zainteresowania małymi firmami. Zmiana ta jest również stymulowana przez wzrost konkurencji na rynku bankowym  i wzmożoną walką o klientów. Dodatkowo,  na rynku jest coraz więcej małych firm,  które swoją działalność prowadzą  już długo i w tym czasie udowodniły, że są w stanie się rozwijać i działać na zdrowych zasadach. Dodatkowym bodźcem, który skłonił banki do aktywnych działań na rynku małych firm są środki unijne przeznaczone na dofinansowanie działalności małych  firm. Obsługa firm, które starają się o dotacje stała się atrakcyjna dla banków zarówno ze względów finansowych jak i ze względu na niskie ryzyko związane z takimi transakcjami. Firmy, które korzystają ze wsparcia unijnego i zgłaszają się do banków po promesy bankowe, gwarancje, kredyty na pokrycie udziału własnego w realizowanych  przedsięwzięciach , są firmami w dobrej kondycji finansowej  z planami rozwoju i ciekawymi pomysłami.

W ślad za rosnącym otwarciem banków na firmy małe, zmienia się również podejście samych firm do kwestii korzystania z produktów bankowych. Firmy o dobrej  kondycji finansowej i wysokiej wiarygodności mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do kredytów na atrakcyjnych warunkach. Jednak  nie należy liczyć na zmniejszenie ilości dokumentów potrzebnych do ubiegania się o kredyt. Tutaj niewiele się zmieniło i banki nadal wymagają dokumentów, które potwierdzają dobrą kondycję firmy.

Banki natomiast cały czas zasypują małe firmy ofertami rachunków bankowych, kartami, limitami kredytowymi. Niektóre banki, szczególnie po 2007 roku i przed kryzysem o zliberalizowały podejście do ryzyka związanego z udzieleniem kredytu firmie. W wielu przypadkach odchodzono  na przykład od konieczności przedstawiania biznes planów, czy też przyznawano środki na nieokreślony cele. Wiele firm skorzystało z takiej otwartości banków i znacząco się zadłużyło. Część z tych firm musi restrukturyzować swoje zobowiązania.

Na dziś można powiedzieć, że większość banków dokonała sporych zmian w swoich organizacjach  właśnie po to, aby dostosować się do rosnącej roli małych firm w gospodarce. Stworzono odrębne  procedury i specjalne oferty. Dziś małym  firmom oferuje się całe pakiety usług, takie jak limit wraz z rachunkiem czy procedury uproszczone przyznania niewielkich kredytów, które przez ryzyko  bankowe traktowane są jako kredyty niezabezpieczone, gdzie decyzję podejmuje  się przede wszystkim o dane ratingowe – tzw. scoring.

Można więc powiedzieć,  że aktualnie małe firmy mają szeroki dostęp do oferty bankowej. Na dużą skalę mogą korzystać z kredytów obrotowych, leasingu, faktoringu, kart, limitów i innych produktów zwiększających płynność finansową firmy.  Nawet nowopowstałe firmy mogą liczyć na  finansowanie z banku.

Przed podpisaniem umowy kredytowej warto porównać różne oferty i sprawdzić, która z nich jest najkorzystniejsza.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 519140470

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście