Zasady udzielania kredytów - czy jednakowe we wszystkich bankach?

Zgodnie z prawem bankowym przyznanie kredytu przez bank uwarunkowane jest posiadaniem przez kredytobiorcę – zdolności kredytowej. Prawo nie precyzuje jak zdolność kredytowa ma być oceniana, jedynie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego zwiększają szczegółowość procedur w tej kwestii. Banki stworzyły własne zasady kredytowania. Zasady te  krok po kroku  określają proces oceny zdolności kredytowej przez bank i zasady podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu. W przypadku finansowania klientów detalicznych jaki i firm,  określono kryteria analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów ubiegających się o finansowanie. Każdy bank tworzy swoje wewnętrzne regulacje w oparciu o przyjętą  strategię zarządzania ryzykiem.

Banki  mogą mieć bardziej liberalne podejście do ryzyka – wówczas  akceptują więcej ryzyka i rekompensują to sobie wyższą ceną produktu albo są mniej liberalne i wówczas ich skłonność do ryzyka jest mała. Bank udzielając  kredytu bierze na siebie odpowiedzialność, gdyż pożyczane środki pochodzą z depozytów jego klientów. Każdy  niespłacony  kredyt oznacza wzrost kosztów działania banku, a dodatkowo naraża jego dobre  imię na szwank. Z drugiej strony działalność kredytowa jest głównym źródłem generowania zysków przez bank i ekspansja w tej dziedzinie jest pożądana przez właścicieli  banków. Przyjęta przez bank polityka w zakresie ryzyka stanowi więc zazwyczaj kompromis między dążeniem do zysku, a ograniczanie ryzyka i  bezpieczeństwem.

Pracownicy banków, w zakresie przyznawania kredytów, postępują zgodnie z wewnętrznymi procedurami danego banku, które szczegółowo określają komu i na jakich zasadach udzielić kredytu. Procedury definiują proces kredytowy od momentu przyjęcia wniosku o kredyt, poprzez decyzję o udzieleniu, do ostatecznej spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

Regulacje kredytowe podlegają stałej analizie i weryfikacji, gdyż muszą być dopasowane do aktualnej  sytuacji ekonomicznej. Gdy na przykład dany kredyt nie jest spłacony i przynosi stratę – to  każdy taki przypadek jest analizowany. Przede wszystkim określa się czynniki, które zdecydowały o  niespłaceniu kredytu i w przyszłości ujmuje się zasady ostrożnościowe w procedurach. Ma to wpływ  na politykę banku w przyszłości.

W związku z tym, że banki mają różne wewnętrzne procedury może się zdarzyć, że wnioskodawca w jednym banku otrzyma decyzję odmowną, a w drugim pozytywną. Często różny będzie także czas oczekiwania na decyzję kredytową, warunki cenowe, decyzje w kwestii zabezpieczeń itp. Dlatego zawsze warto złożyć wnioski w kilku bankach i później  porównać oferty – da to możliwość wyboru najlepszej opcji.

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 508677789

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście