Zasady w oszczędzaniu

Oszczędzanie jest jednym z najważniejszych elementów naszych finansów. Pozwala budować plan realizacji przyszłych celów. Każdy do oszczędzania podchodzi w sposób indywidualny - pod względem horyzontu czasowego, ryzyka czy zysku z oszczędzanych pieniędzy.

 

Kryterium ryzyka.

W zależności od tego czy skłaniamy się do wyższego czy niższego  ryzyka możemy wybrać produkty, które:

  • nie niosą ze sobą ryzyka i gwarantują określoną stopę zwrotu – są to przede wszystkim klasyczne bankowe produkty depozytowe oraz obligacje. Najlepiej nadają się one do przechowywania oszczędności o płynnym charakterze i mogą stanowić narzędzie akumulowania środków, które później zostaną przeznaczone na bardziej ryzykowne formy lokowania;
  • nie niosą ze sobą ryzyka straty, lecz nie gwarantują osiągnięcia zysku – przykładem są produkty strukturyzowane ze stuprocentową gwarancją zwrotu kapitału. Oszczędzający może liczyć na zyski niedostępne dla produktów z poprzedniej grupy, ale jednocześnie ma pewność, że zgromadzony kapitał nie zostanie uszczuplony;
  • związane są z ryzykiem –jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i programy systematycznego inwestowania bez gwarancji zwrotu kapitału. Są one najlepiej przystosowane do systematycznego gromadzenia oszczędności długoterminowych. Systematyczność wpłat pozwala w tym przypadku na uśrednienie ceny zakupu ryzykownych instrumentów, co zmniejsza niebezpieczeństwo ulokowania większej kwoty w momencie, gdy cena aktywów będzie wysoka.

Kryterium dostępu do środków.

  • swobodne – wycofanie środków nie wiąże się z konsekwencjami finansowymi i jest natychmiastowe.
  • opóźnione – wycofanie środków nie jest związane z nadzwyczajnymi opłatami, niemniej może zająć kilka dni. Przykładami są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy wszelkie instrumenty nabywane bezpośrednio na rynku kapitałowym;
  • ograniczone – przewidujące dodatkowe opłaty, obciążenie zysku podatkiem lub utratę wypracowanego zysku za wcześniejsze wycofanie środków. W tej grupie mieści się większość dostępnych produktów oszczędnościowych. Konsekwencje wycofania środków mogą być związane z utratą części odsetek w przypadku lokat bankowych lub naliczeniem opłat likwidacyjnych.

Kryterium czasu oszczędzania.

  • do 1 roku – cele krótkoterminowe - oszczędzanie na cele krótkoterminowe powinno wykluczać instrumenty ryzykowne,
  • od 1 do 5 lat – cele średnioterminowe,
  • od 5 do 10 lat – cele długoterminowe.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 530792582

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście