Dom energooszczędny

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, od 2020 r. domy energooszczędne i pasywne mają być w Polsce powszechne. Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii w budownictwie. Idea ta skupia się głównie na poprawie parametrów i systemów grzewczych istniejących w każdym budynku.

Dom pasywny, dom energooszczędny to obiekt mieszkalny, który wyróżniają dobre parametry izolacyjne oraz zastosowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie niższe niż w tradycyjnych budynkach. Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na ogrzewanie. W ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego takiego budynku  potrzeba na przykład 1,5 l oleju opałowego bądź 1,7 m³ gazu, czy też 2,3 kg węgla. Redukcja zapotrzebowania na energię w takich budynkach jest tak duża, że nie stosuje się w nich tradycyjnego ogrzewania, a jedynie dogrzewanie. Dodatkowo wykorzystuje się promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła, a także zyski cieplne pochodzące z wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy. Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć wszystkie przegrody zewnętrzne posiadają niski współczynnik przenikania ciepła, a zewnętrzna powłoka budynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza. Dzięki zastosowaniu wymienników ciepła, w okresie zimowym świeże powietrze przechodzi przez wymiennik, gdzie jest ogrzewane. Następnie powietrze zostaje podgrzane ciepłem pochodzącym z powietrza z budynku.

Projekt dopłat do budownictwa energooszczędnego prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku domu energooszczędnego dopłata wyniesie 30 tys. zł, w przypadku domu pasywnego - 50 tys. zł. Jednak w chwili obecnej budownictwo energooszczędne nie jest popularne. Na pewno jest to związane z wyższymi kosztami budowy i z formalnościami związanymi z uzyskaniem dopłat.  Dom pasywny jest droższy od domu tradycyjnego. Koszty mogą być wyższe nawet o jedną trzecią. A jeśli dom budowany jest na kredyt, to również rosną koszty związane z jego obsługą, gdyż kredyt musi być wyższy niż kredyt zaciągany na budowę domu tradycyjnego.
W programie NFOŚiGW kłopotliwe i kosztowne będą też same procedury. Kluczowy jest projekt domu. Powinien on spełniać określone w programie wymagania techniczne. Projekty mają być sprawdzone przez autoryzowanych weryfikatorów według wytycznych NFOŚiGW. Dopiero gdy projekt zostanie zaakceptowany, będzie można zawrzeć umowę z wykonawcą i złożyć w banku wniosek o kredyt z dopłatą. Fundusz wypłaci pieniądze dopiero po zakończeniu inwestycji. Inwestycja nie może trwać dłużej niż trzy lata od dnia zawarcia umowy kredytowej. Po zakończeniu budowy dom będzie podlegał weryfikacji - czy osiągnięty został założony standard energetyczny. Koszty poniesie inwestor. Dopłata dodatkowo nie jest zwolniona z podatku dochodowego, czyli trzeba będzie zapłacić od niej podatek.

Osoby, które już wybudowały dom tradycyjną technologią i teraz myślą o poprawie energooszczędności budynku muszą wiedzieć, że na taką modernizację dopłat nie otrzymają. Aby otrzymać dopłatę z NFOŚiGW  konsultacja ze wskazanym przez Fundusz i banki ekspertem jest konieczna na etapie projektu.

Większość banków zapowiada, że kredyty z dopłatami na ekologiczne domy uruchomi jesienią, a najpóźniej w czwartym kwartale.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście