Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – Ubezpieczenie przy kredycie gotówkowym

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

W wielu bankach, przy zaciąganiu kredytu gotówkowego proponowane, a nawet wymagane są dodatkowe ubezpieczenia kredytu gotówkowego.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego może być również wymagane jako zabezpieczenie kredytu. Z jednej strony ochrona spłacanego zobowiązania zapewnia Klientowi poczucie bezpieczeństwa, często przystąpienie do ubezpieczenia daje lepsze warunki kredytu, ale jednocześnie niesie za sobą wyższe koszty całościowe, gdyż ubezpieczenia kredytu gotówkowego nie są darmowe. Banki mają zróżnicowaną ofertę w zakresie ubezpieczeń oraz zakres gwarantujących przez daną polisę możliwości. Pod nazwą ubezpieczenie kredytu może się kryć wiele typów ubezpieczeń.

Najczęściej występujące ubezpieczenia kredytu gotówkowego:

  • ubezpieczenie na życie - stanowi ochronę dla rodziny kredytobiorcy, bowiem w przypadku śmierci osoby spłacającej kredyt, to ubezpieczyciel, a nie rodzina, będzie zobowiązany do spłaty pozostałego długu. Ubezpieczenie na życie daje więc możliwość zbudowania ochrony swojego zdrowia i życia oraz na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego bliskim. Ochrona polega na otrzymaniu  odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia pozwalającej np. na powrót do zdrowia, czy umożliwienie bliskim życia na dotychczasowym poziomie
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – ubezpieczenie to polega na tym, jeśli Klient zostanie zwolniony z pracy z nie swojej winy, co skutkować będzie niemożnością terminowej spłaty rat kredytu gotówkowego, firma ubezpieczeniowa ureguluje za niego należności za określoną w umowie liczbę miesięcy. Ubezpieczyciel spłaci kilka kolejnych rat kredytu, a więc nie całego obciążenia, tylko jego części. Zazwyczaj także polisa taka zabezpiecza spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy, a także w przypadku skutkujących brakiem możliwości świadczenia pracy wypadków i chorób. W tych pozostałych przypadkach ubezpieczyciel najczęściej spłaca nasze raty kredytu gotówkowego przez okres do jednego roku
  • Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby i trwałego inwalidztwa - ten rodzaj ubezpieczenia zazwyczaj proponowany jest w pakiecie z ubezpieczeniem na życie. W zależności od bankowej oferty polisa może zapewniać częściową lub całkowitą spłatę pozostałego kredytu w momencie postawienia diagnozy lekarskiej
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - występuje często w pakiecie z ubezpieczeniem na życie. Po zapoznaniu się z warunkami oferty w danym banku warto postawić sobie pytanie czy wolimy ubezpieczyć swój kredyt na sytuację, gdyby spotkał nas nieszczęśliwy wypadek czy raczej preferowalibyśmy indywidualne ubezpieczenie siebie na taką okoliczność bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Po otrzymaniu w banku propozycji skorzystania z polisy należy dopytać o warunki i zakres ochrony ubezpieczenia. Może się ono różnić w zależności od banku. Warto najpierw dokładnie poznać szczegóły zawieranej umowy, poznać wyłączenia od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Potem ocenić ryzyko, poznać koszt takiej ochrony i zastanowić się czy potencjalne korzyści przewyższają koszty, a dopiero potem podjąć decyzję. Musimy zdawać sobie sprawę, że im wyższa suma spłacanego kredytu, tym większe koszty ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę na wyłączenia, czyli innymi słowy ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, co do wypłacenia świadczenia z tytułu ochrony ubezpieczeniowej.

Najczęściej występujące wyłączenia odpowiedzialności:

  • utrata pracy nastąpi w ciągu 60 dni od zawarcia polisy
  • straciliśmy pracę na nasz wniosek lub za porozumieniem stron
  • koniec zatrudnienia nastąpił w wyniku wygaśnięcia umowy na czas określony
  • utrata pracy nastąpiła w wyniku odmowy przyjęcia przez ubezpieczonego nowych warunków pracy lub płacy.

W żadnym wypadku nie podejmujmy w banku pochopnych decyzji, których skutki będziemy potem odczuwać nawet przez wiele lat.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście