Program "Mieszkanie dla Młodych" - styczeń 2014. Główne założenia.

 

  Wciąż trwają debaty na temat zmian w programie Mieszkanie dla Młodych. Podtrzymywana jest nadal data wprowadzenia go w życie od stycznia 2014 roku. Ostateczny kształt programu nie jest jeszcze znany.

 

  Na dzień dzisiejszy wiemy, że:

- Program MdM ma być skierowany do rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci  i singli, w wieku do 35 lat. Przy czym w rodzinach jeden ze współmałżonków może mieć maksymalnie 35lat.

- Dofinansowanie obejmie zakup mieszkania, budowę domu i zakup domu jednorodzinnego.

-  Warunkiem otrzymania dopłaty jest niemożność bycia właścicielem innego mieszkania czy też posiadania udziału w budynku, w którym można by było uzyskać samodzielny lokal.

- Mieszkanie, dom nabyty w ramach programu musi być pierwszą w życiu nieruchomością osoby starającej się o dopłatę.

- Nabywana nieruchomość może pochodzić tylko z rynku pierwotnego.

- Powierzchnia  zakupionego mieszkania może  wynieść maksymalnie 75 m2, natomiast domu 100m2. Przy czym dopłata obejmie zaledwie 50m2 danej nieruchomości.

- Istnieje wyłączenie z bezpośrednich dopłat osób budujących w systemie gospodarczym. Będą one mogły skorzystać z ulgi w postaci odpisu podatku VAT.

- Zwrotowi będą podlegały koszty poniesione nie tylko na budowę domu jednorodzinnego, ale i nadbudowę, rozbudowę budynku na cele mieszkalne czy przebudowę budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny. Powierzchnia nadal nie może przekroczyć 75 i 100m2.

Jeżeli dana nieruchomość nie miała ustanowionej własności lokalu, a zrobimy to my – powinna się ona kwalifikować jako nowa, pochodząca z rynku pierwotnego.

- Dopłata zarówno w przypadku mieszkania jak i domu ma być  jednorazową dopłatą w formie wkładu własnego do kredytu.

- Limit ceny 1 m2 lokalu mieszkalnego będzie mógł być wyższy o 10% niż średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – wskaźnik 1,1. Dla powiatów sąsiadujących z siedzibą sejmiku lub wojewody może on wynosić maksymalnie 120% limitu dla obszarów poza stolicami województw.

- Wysokość dopłaty ma wynieść 10-20% kosztu odtworzenia mieszkania.  10% dla singli i rodzin bezdzietnych. Dodatkowe 5% otrzymają rodziny z dziećmi i kolejne 5% , jeżeli w przeciągu 5 lat urodzi się w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko.

- Wypłata dopłaty następować będzie z ostatnią transzą zapłaty za nieruchomość.

- Minimalny okres spłaty kredytu, do którego można otrzymać dopłatę wynosi 15 lat.

- Mieszkanie zakupione w ramach MdM będzie można sprzedać bez sankcji po 5 latach. Jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem tego czasu, należy się liczyć z obowiązkiem zwrotu proporcjonalnej części podstawowej dopłaty (przy czym zwrot nie obejmuje dopłaty za posiadane dzieci), chyba że pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup innej nieruchomości przeznaczonej do zamieszkania. Dopłatę trzeba będzie zwrócić również wtedy, gdy beneficjent mieszkanie wynajmie, użyczy innej osobie, bądź uzyska prawo własności lub współwłasności innego mieszkania.

 - Program MdM ma trwać 5 lat, od 2014 do 2018. Osoby, które będą chciały skorzystać z programu będą miały czas na składanie wniosków do 30 września 2018 roku.

- Jeżeli zostanie wyczerpana pula dostępnych środków rządowych na dany rok – banki będą musiały zaprzestać sprzedaży tego rodzaju kredytu i poczekać na początek kolejnego roku . Może zostać  wstrzymany proces przyjmowania wniosków.

- Programem MdM będzie opiekował się Bank Gospodarstwa Kreajowego.

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 513377300

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście