Leasing operacyjny czy finansowy?

Przedsiębiorcy korzystają z leasingu przede wszystkim dla korzyści finansowych związanych z tym produktem. Korzyści dla przedsiębiorcy różnią się w zależności od tego jaki rodzaj leasingu wybiera – czy to leasing operacyjny czy finansowy.

W przypadku leasingu operacyjnego, to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Natomiast korzyściami dla przedsiębiorcy są przede wszystkim korzyści podatkowe związane z kosztami uzyskania przychodu. Jako koszty uzyskania przychodu w przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca może zakwalifikować:

  • całą opłatę wstępną,
  • raty leasingowe (w części kapitałowej i odsetkowej),
  • opłaty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu, czyli koszty użytkowania.

Warunkiem otrzymania korzyści podatkowych jest zawarcie umowy zgodnej z wytycznymi przewidzianymi w prawie podatkowym, czyli umowa leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40% czasu amortyzacji środka trwałego.

Należy dodać, że leasing operacyjny w ramach podatku VAT traktowany jest jako usługa. W związku z tym, podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi wartość netto raty leasingowej, płaconej przez leasingobiorcę. Podatek VAT jest naliczany wraz z każdą ratą, co powoduje, że zapłata VAT jest także rozłożona w czasie. Raty leasingowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, niezależnie od stawki jaką opodatkowany jest leasingowany przedmiot.
W leasingu operacyjnym po upływie terminu umowy, własność przedmiotu leasingu może, ale nie musi, zostać przeniesiona na leasingobiorcę - czyli mamy tu do czynienia z wykupem przedmiotu leasingu.

Jeśli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się na leasing finansowy, to przedmiot leasingu zostaje zaliczony do jego majątku, co daje możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa w tym przypadku są:

  • odpisy amortyzacyjne
  • część odsetkowa raty leasingowej
  • koszty użytkowania przedmiotu

Zaletą leasingu finansowego również jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Warunkiem jest, aby umowa leasingu była podpisana na czas określony. Po zakończeniu okresu umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność przedsiębiorcy z prawem do rozporządzania. W leasingu finansowym wykup przedmiotu leasingu praktycznie nie istnieje, bo wraz z zapłatą ostatniej raty przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towaru, stąd podatek VAT od sumy płatności leasingowych należy zapłacić w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. Leasing finansowy cieszy się sporą popularnością, np. wśród podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT. A to dlatego, że pozwala na doliczenie stawki VAT w takiej samej wysokości, jaką obłożony jest przedmiot.


 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście