Ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny wiąże się nie tylko z kosztami związanymi z samym kredytem, czyli prowizją, marżą, odsetkami. Dodatkowym kosztem przy kredycie są ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Część ubezpieczeń  kredytu to ubezpieczenia obowiązkowe, a część to ubezpieczenia dobrowolne.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego to między innymi:

  • Jednym z ubezpieczeń kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie pomostowe - ubezpieczenie, które w naszych warunkach występuje zawsze.  Koszt ubezpieczenia pomostowego ponoszony jest do czasu dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. W tym okresie ubezpieczyciel przejmuje ryzyko, które wiąże się z brakiem możliwości ustanowienia hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Bank przestaje naliczać opłatę lub zwraca opłatę roczną pomniejszoną o miesiące, w których odpisu nie było po dostarczeniu dowodu ustanowienia hipoteki. Ubezpieczenie pomostowe podnosi koszt kredytu i jest płacone przez Klienta w racie kredytu – poprzez podwyższoną marżę.
  • Kolejnym ubezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie niskiego wkładu. Bank nie chce zazwyczaj finansować więcej niż 80% wartości zabezpieczenia. Chcąc otrzymać kredyt na 100%  wartości zabezpieczenia zazwyczaj ubezpiecza się 20% wartości  kredytu i wtedy można otrzymać 100% wartości zabezpieczenia. Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu to zazwyczaj stawka jednorazowa, która wynosi od 3,5% - 4,5% za okres od 3 do 5 lat płatne z góry przy uruchomieniu kredytu.
  • Inne ubezpieczenie kredytu hipotecznego to na przykład ubezpieczenie od utraty pracy. To ubezpieczenie polega na tym, że w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę, ubezpieczyciel zapłaci określoną liczbę rat kredytu – zazwyczaj jest to kilka rat. Oczywiście warunki wypłaty ubezpieczenia są ściśle określone. Zazwyczaj polisa taka zabezpiecza również spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy, a także w przypadku skutkujących brakiem możliwości świadczenia pracy wypadków i chorób. W tych pozostałych przypadkach ubezpieczyciel najczęściej spłaca raty kredytu przez okres do jednego roku. Za takie ubezpieczenie płaci się ryczałtowo lub jako dodatek do innego ubezpieczenia płaconego jednorazowo.
  • Kolejne ubezpieczenie kredytu hipotecznego to ubezpieczenie na życie. W zależności od banku i indywidualnej sytuacji kredytobiorcy ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe albo nieobowiązkowe. Banki czasem wymagają od kredytobiorcy wykupienia polisy ubezpieczenia wraz z cesją na rzecz banku. Niektóre żądają jej od wszystkich, inne tylko od starszych kredytobiorców, osób wykonujących niebezpieczne zawody czy jedynych żywicieli rodziny.  Taka polisa jest przydatna głównie wtedy, gdy kredyt zaciąga osoba, mająca na utrzymaniu rodzinę. W przypadku śmierci lub ciężkiej choroby gwarantuje, że ubezpieczyciel spłaci dług bankowi i kredyt nie będzie obciążał rodziny. Ubezpieczenie na życie jest szczególnie polecane przy dysproporcjach dochodów kredytobiorców. W takie sytuacji kredytobiorca zarabiający mniej nie ma szans na spłacenie kredytu jeśli zabraknie lepiej zarabiającego członka rodziny.
  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku zakupu nieruchomości na kredyt jest wymagane zawsze. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych to ubezpieczenie majątkowe. Ubezpieczenie zapobiega stracie, kiedy w przypadku pożaru, czy powodzi kredytowana nieruchomość ulegnie zniszczeniu. Banki nie narzucają firm ubezpieczeniowych, w których należy się ubezpieczyć od zdarzeń losowych – każdy może wybrać firmę ubezpieczeniową samodzielnie. Dla klientów, którzy nie mają czasu na porównywanie ofert, wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z propozycji banku. Sumą ubezpieczenia jest zawsze wartość nieruchomości. Suma ubezpieczenia musi być równa wartości nieruchomości oszacowanej przez bank. Stawki różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792583593

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście