Co to jest marża banku ?

Marża banku jest to składowa część oprocentowania kredytów. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów:

  • marży banku (wartość stała określona w umowie kredytowej),
  • stawki bazowej, którą w przypadku kredytów złotowych jest WIBOR

Jeśli oprocentowanie wynosi na przykład 6%, a stawka bazowa wynosi 5%, wówczas marża banku jest na poziomie 1%. Marża banku to wartość, jaką bank zarabia udzielając kredytu. Marża banku to parametr stały, który może zostać zmieniony jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy kredytowej wyrażą na to zgodę.

Wysokość marży banku zależy od indywidualnej polityki banku w zakresie danej grupy kredytów.

Elementy mające wpływ na wysokość marży banku:

  • LTV – ten wskaźnik określa wartość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Przy liczeniu wskaźnika LTV bank nie zawsze uwzględni wartość nieruchomości z operatu szacunkowego. Zdarza się, że w przypadku wartości transakcyjnej niższej od wartości rynkowej bank przyjmuje do szacowania LTV niższą z tych kwot. W odniesieniu do marży banku zasada jest taka, że im LTV jest niższe tym niższa będzie marża banku czyli kredyt będzie tańszy.
  • Rodzaj kredytu – w przypadku kredytów hipotecznych mamy do czynienia z kredytami na zakup mieszkania, domu, kredytami konsolidacyjnymi, czy też pożyczkami hipotecznymi. Marża banku przy każdym rodzaju kredytu będzie inna, a zasada jest taka, że najniższe marże będą przy kredytach na zakup nieruchomości, a najwyższe marże banku będą przy kredytach typu pożyczka i konsolidacja.
  • Prowizja od kredytu - wysokość marży banku może być również uzależniona od wartości prowizji, jaką płaci klient przy uruchomieniu kredytu. Zasada jest taka, że wyższa prowizja może wpływać na obniżenie marży banku.
  • Dodatkowe produkty banku - wysokość marży banku zależy też od tego z ilu usług banku, takich jak dodatkowe ubezpieczenia, konto, karta kredytowa. Należy pamiętać, że choć warunek obniżenia marży w związku z nabyciem dodatkowych usług jest zapisywany w umowie kredytowej, to rzadko kiedy określane są w niej koszty korzystania z konta lub karty. Może się zatem zdarzyć sytuacja, że za konto, które pierwotnie było darmowe, bank zacznie nagle pobierać opłaty w związku ze zmianą taryfy opłat i prowizji związanych z danym kontem.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 507075958

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście