Rekomendacja S 2013

Komisja Nadzoru Finansowego nowelizuje Rekomendację S odnosząca się do zasad udzielania kredytów hipotecznych.

Całość zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S odnosi się do kredytów hipotecznych.

  1. Wskaźnik LTV

Jedne z najważniejszych zmian z punktu widzenia kredytobiorcy to zapisy dotyczące wymaganej wielkości wkładu własnego przy kredycie mieszkaniowym. KNF postanowiła wprowadzić konieczność zapewnienia LTV na poziomie 80%  lub 90% jeśli nadwyżka kredytu jest wystarczająco dobrze zabezpieczona dopiero od 2017r. Od 2014 r. banki będą stopniowo podwyższać poziom wymaganego LTV, od maksymalnie 95% do końca 2014 roku, 90% dla kredytów udzielanych w 2015 roku oraz 85% dla zobowiązań zaciągniętych w 2016. Takie rozwiązanie umożliwi kredytobiorcom zgromadzenie odpowiedniego wkładu własnego. W odniesieniu do zabezpieczenia na nieruchomościach komercyjnych ustalono w Rekomendacji S, że poziom LTV nie powinien przekraczać 75% lub 80% jeśli nadwyżka kredytu ponad 75% LTV zostanie dobrze zabezpieczona.

Rekomendacja S zawiera również zapisy dotyczące kredytów walutowych.  Wprowadzono zapis, że dostęp do nich mogą mieć jedynie kredytobiorcy o trwałych dochodach w walucie kredytu..

  1. Wskaźnik DTI.

Z większą elastycznością KNF podeszła także do współczynnika DTI (stosunek zobowiązań do dochodów). Rekomendacja S stanowi, że wartość tą może ustalić samodzielnie zarząd każdego z banków.

  1. Okres spłaty kredytu.

Według zaleceń Rekomendacji S, kredyty hipoteczne mogą być zaciągane maksymalnie na 35 lat, ale optymalny czas ich spłaty został określony na co najwyżej 25 lat.

Rekomendacja S zaleca również, aby zdolność kredytową klientów wyliczać maksymalnie na 30 lat, nawet jeśli kredytobiorca zdecyduje się dłuższy czas spłacania zobowiązania.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 503722062

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście