Proces kredytowy

Znacząca większość osób przygotowujących się do zakupu mieszkania myśli o kredycie mieszkaniowym. Część przyszłych kredytobiorców nie wie jednak, jak będzie wyglądał proces kredytowy, począwszy od pierwszego etapu, jakim jest wybór banku i oferty, a kończąc na wypłacie środków. Proces kredytowy praktycznie we wszystkich bankach wygląda podobnie, a to co się różni, to szczegóły ofert.

  1. Pierwszym etapem procesu kredytowego jest wybór oferty, z której chcemy skorzystać. Wybór kredytu powinien zostać poprzedzony porównaniem kredytów z wielu banków, by móc w pełni świadomie wybrać najlepszą propozycję.
  1. Kolejnym etapem procesu kredytowego jest zgromadzenie dokumentów do kredytu. Ten etap procesu kredytowego jest wyczerpujący i przy okazji najważniejszy z wszystkich etapów procesu kredytowego. To właśnie od jakości i kompletności przygotowanych dokumentów zależy jak szybko bankowi uda się podjąć decyzję kredytową. W tym etapie procesu dobrze jest bazować na doświadczeniu doradcy kredytowego. Analitycy kredytowi w zależności od banków po za standardowymi dokumentami mogą prosić o dokumenty dodatkowe, których potrzeba wyjdzie w trakcie analizy.
  1. Trzeci etap procesu kredytowego to złożenie wniosku kredytowego. Złożenie wniosku polega na złożeniu w banku wypełnionego i podpisanego druku bankowego, uzupełnionego o wcześniej zgromadzone dokumenty kredytowe. Kompletny wniosek za pośrednictwem pracownika oddziału banku lub niezależnego doradcy kredytowego trafia do dalszej weryfikacji i analizy. Na etapie między złożeniem wniosku, a analizą należy również nieruchomość wycenić. Wyceny dokonuje rzeczoznawca.
  1. Analiza kredytowa. Analiza kredytowa ma na celu ocenić czy przyznać kredyt danej osobie w danych warunkach. Analiza składa się z części technicznej, prawnej i finansowej.
  1. Kolejny etap procesu kredytowego to wydanie decyzji kredytowej. Analitycy kredytowi podejmując decyzję proszą spełnienie warunków, które upewniają ich o prawidłowości wydania decyzji. Bank po spełnieniu warunków zawartych w decyzji i zaakceptowaniu ich przez analityka przygotowuje umowę kredytową. Przygotowanie umowy kredytowej następuje po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu warunków w niej zawartych.
  1. Podpisanie umowy kredytowej. Po przygotowaniu docelowej umowy kredytowej kredytobiorcy powinni otrzymać jej egzemplarz do wglądu. Jeżeli zapisy zgadzają się z tymi z decyzji należy umówić się na podpisanie umowy.
  1. Uruchomienie środków. Jeżeli kredytobiorca spełni wszystkie warunki do uruchomienia kredytu, ostatnim krokiem jest wypełnienie polecenia wypłaty środków i dostarczenia go do banku.

Proces kredytowy przedstawia poniższy schemat:

Źródło: bank millennium

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście