Ubezpieczenie kredytu konsumenckiego

Ubezpieczenie kredytu – polisa ubezpieczeniowa

Zgodnie z ustawą kredyt konsumencki to taki kredyt, którego wysokość jest nie większa niż 255 550 zł. Kredytem konsumenckim jest przede wszystkim kredyt gotówkowy, al;e także inny kredyt, który spełnia wymogi ustawy, także kredyt mieszkaniowy.

W wielu bankach jedną z zasad jest sprzedaż kredytu gotówkowego wraz z polisą ubezpieczeniową, która chroni kredytobiorcę przed ryzykiem utraty pracy. Zazwyczaj także polisa taka zabezpiecza spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy, a także w przypadku skutkujących brakiem możliwości świadczenia pracy wypadków i chorób. W tych pozostałych przypadkach ubezpieczyciel najczęściej spłaca nasze raty kredytu konsumenckiego jedynie przez pewien okres. Jeśli klient zostanie zwolniony z winy pracodawcy, co skutkować będzie niemożnością terminowej spłaty rat kredytu gotówkowego, firma ubezpieczeniowa może uregulować za niego należności za określoną w umowie liczbę miesięcy. Kolejnym przypadkiem jest przewlekła choroba, trwałe kalectwo czy śmierć i w przypadku tej ostatniej okoliczności ubezpieczyciel spłaca zwykle całość pozostałego zadłużenia.

Ubezpieczenie kredytu konsumenckiego - koszty

Ubezpieczenie kredytu konsumenckiego ma z definicji zabezpieczyć kredytobiorcę w sytuacji, gdy nie będzie mógł spłacać rat kredytu. Ubezpieczenie kredytu konsumenckiego jednak kosztuje – powiększa całkowite zadłużenie kredytobiorcy i choć skutkuje nieco obniżonym oprocentowaniem, to i tak zwykle podwyższa kolejne comiesięczne raty. W przypadku możliwości dobrowolnego ubezpieczenia kredytu konsumenckiego część klientów rezygnuje z tej dodatkowej opcji, aby uniknąć podwyższenia comiesięcznych rat.

W przypadku kredytów hipotecznych, mieszkaniowych spełniających kryteria kredytu konsumenckiego występują również inne ubezpieczenia takie jak ubezpieczenie pomostowe czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 693740302

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście