2014 – kredyt hipoteczny tylko z wkładem własnym.

Rekomendacja S – nowe zasady wprowadzone przez Komisję nadzoru Finansowego.

 

REKOMENDACJA S – najważniejszy dokument regulujący zasady przyznawania kredytów hipotecznych przez banki.

 

  W przyszłym roku szykuje się istotna zmiana na rynku kredytowym, mianowicie wejdzie wymóg posiadania wkładu własnego. Zostanie on wprowadzony stopniowo, począwszy od stycznia 2014, kiedy to wyniesie 5% wartości nieruchomości, w kolejnym roku będzie to  10%, rok później, czyli w 2016 roku – 15%, a od roku 2017 osiągnie poziom 20%. W sytuacji, gdy wkład własny wymagany przez banki osiągnie pułap 15-20%, a kredytobiorca będzie posiadał zaledwie 10% wartości nieruchomości, będzie on mógł zastąpić, tak jak do tej pory w większości bankach, brakującą część ubezpieczeniem. Jest to tak zwane ubezpieczenie niskiego wkładu.

    Obecnie podczas badania zdolności kredytowej osoby, która chciałaby wziąć kredyt na np. 40 lat, przyjmuje się do obliczeń maksymalnie 25 lat. Dzięki wydłużeniu tego okresu do 30 lat nastąpi podniesienie zdolności, co dla niektórych osób będzie znaczącą sprawą, by uzyskać kredyt.  Jednak obok tego, zostanie ograniczony maksymalny czas trwania kredytu hipotecznego do 35 lat. Co będzie oznaczało, że część banków skróci  maksymalny okres spłaty kredytu, który obecnie w niektórych bankach wynosi nawet 40-50lat. Według założeń rekomendacji S bank powinien rekomendować Klientom okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. Oczywiście Klient ma prawo podjąć decyzję o dłuższym okresie spłaty, jednak nie może on przekroczyć  wspomnianych wcześniej 35 lat.  Przy czym komisja podkreśliła,  by podczas ustalania długości okresu kredytowania Klienta bank wziął pod uwagę jego zdolność do kreowania dochodów w czasie całkowitym trwania umowy. Przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na okres, w którym kredytobiorca osiągnie wiek emerytalny.

    Z kolei relacja rat kredytowych do dochodów pozostawiona zostanie do decyzji indywidualnej banków. Z podpowiedzią, by rata kredytu dla osób o dochodach nie wyższych niż przeciętny poziom wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania, nie przekraczała 40%, a dla tych lepiej zarabiających  50% wynagrodzenia.

   Pomocny dla wielu Klientów może okazać się program „Mieszkanie dla Młodych”, który ma wejść w życie od stycznia 2014 roku. Według jego założeń kredytobiorca zaciągając kredyt hipoteczny będzie mógł otrzymać dopłatę w  wysokości  co najmniej 10% wartości nieruchomości. Dopłata ta będzie traktowana przez banki jako wkład własny Klienta. Jednak dotyczy to tylko osób nabywających nieruchomość na rynku pierwotnym.

   Komisja Nadzoru Finansowego  wprowadzając wymóg posiadania wkładu własnego chce skończyć z sytuacją, w której wartość nieruchomości, zabezpieczających kredyty mieszkaniowe spada, nie pokrywając w całości pożyczanych kwot.  Rozwiązania rekomendowane przez KNF umożliwiają prowadzenie przez banki zrównoważonej działalności w obszarze kredytów, które są zabezpieczone na nieruchomościach, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Nowe wytyczne KNF mają na uwadze również interesy Klientów. Pozwolą na ograniczenie kredytów „nietrafionych”, takich, z którymi Klienci mogliby mieć w przyszłości problemy, a mianowicie  ze spłatą takich kredytów.

   Większość zapisów nowelizacji ma wejść z życie z początkiem roku 2014. Reszta zaleceń będzie musiała zostać wzięta przez banki pod uwagę dopiero od drugiej połowy przyszłego roku.

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 513377300

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście