Kredyt na Start w ramach inicjatywy JEREMIE - woj. dolnośląskie

Kredyt na start ze wsparciem unijnym  to jedna z najtańszych możliwości finansowania dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych. Aby uzyskać  kredyt w ramach inicjatywy JEREMIE trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na biznes i plan na co konkretnie chcemy przeznaczyć środki z kredytu. Pamiętajmy, że jak każdy kredyt - jest on celowy, a dodatkowo dofinansowany ze środków unijnych, których wykorzystanie musi być zgodne z przeznaczeniem, a wydane środki trzeba będzie później udokumentować. Gdy  już mamy pomysł na swój biznes i wiemy na co potrzebne są środki, pozostaje kilka parametrów, spełnienie których warunkuje uzyskanie finansowania ze wsparciem.

 

Kredyt na start w ramach inicjatywy JEREMIE dla województwa dolnośląskiego  kierowany jest do przedsiębiorców:

-  zatrudniajacych od 1 do 250 pracowników,

- mających roczny obrót w wysokości do 50 mln € i posiadajacych sumę bilansową do 43 mln €,

- posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. dolnośląskiego,

- nieposiadających wystarczających środków finansowych na realizację projektu,

- nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z kredytu ze wsparciem unijnym  może skorzystać przedsiębiorca już od pierwszego dnia prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Do celów kredytowania należy m.in.: zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, ale także wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych czy tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy. Ze środków z kredytu ze wsparciem unijnym przedsiębiorca może również sfinansować zakup maszyn  czy środków transportu (oczywiście, o ile są one bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem). Natomiast nie jest to kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, finansowanie celów konsumpcyjnych, refinansowanie już zaciągniętych kredytów czy spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Dla kredytu ze wsparciem unijnym wystepują różne rodzaje zabezpieczeń: od poręczeń osób trzecich do zabezpieczenia na ruchomościach lub zabezpieczeniu hipotecznym. Zależy to przede wszystkim od kwoty i celu kredytu.

Kredyty w ramach inicjatywy JEREMIE cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wsród osób szukających finansowania na rozpoczęcie  działalności gospodarczej. Jest to uzasadnione, gdyż jest to obecnie jedna z najkorzystniejszych opcji kredytowania przedsięwziecia typu start-up.

Na obecną chwilę inicjatywa JEREMIE dostępna jest dla przedsiębiorców tylko w kilku województwach. Należy pamiętać, iż jest ograniczona pula środków przeznaczonych na ten cel – dla województwa dolnośląskiego jest to kwota ponad 405 mln złotych.

Osoby zainteresowane poznaniem szczegółów dotyczących oferty zachęcam do kontaktu.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście