Kredyt preferencyjny na mieszkanie

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce obowiązywał jeden program dotyczący kredytów preferencyjnych na mieszkania – Rodzina na Swoim.

Aby otrzymać dopłatę do kredytu mieszkaniowego w programie Rodzina na Swoim, która wynosiła połowę odsetek przez osiem lat spłaty kredytu, należało kupić lokal, którego powierzchnia i cena nie przekraczała określonego w ustawie pułapu.
Dopłata w programie Rodzina na Swoim obwarowana była także ograniczeniami dotyczącymi wieku kredytobiorcy. Kredytobiorca korzystający z dopłat musiał mieć nieukończony 35 rok życia. Ustawa pozwalała ubiegać się o preferencyjny kredyt małżeństwom, nawet jeżeli jedno z małżonków skończyło 35 lat. Limit wieku nie dotyczył także niepełnych rodzin, czyli np. matki samotnie wychowującej dziecko.
Oprócz kryteriów cenowego i wiekowego jest jeszcze kryterium powierzchniowe. Rodziny i osoby samotnie wychowujące dziecko mogą kupić mieszkanie, którego powierzchnia nie przekracza 75 m kw. Z kolei limit dla domu wynosi 140 m kw. Dopłata do odsetek obejmie tylko 50 m kw. mieszkania i 70 m kw. domu. Z kolei osoby samotne za kredyt z dopłatą mogą kupić wyłącznie mieszkanie. Przy czym norma metrażowa wynosi 50 m kw., a dopłata obejmie maksymalnie 30 m kw.

Program Rodzina na Swoim zakończył się w 2012 roku.

Od 2014 roku ma obowiązywać kolejny program dotyczący kredytów preferencyjnych – Mieszkanie dla Młodych.

Program Mieszkanie dla Młodych ma być jednym z filarów rządowej polityki prorodzinnej. Mieszkanie dla Młodych ma polegać na dopłacaniu kredytobiorcom do wkładu własnego, który jest wymagany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, a od roku 2014 będzie wymagany zawsze. Zgodnie z ustawą, jeśli rodzina lub osoba samotna mają potomstwo, dopłata wyniesie 15%, rodzina bezdzietna i singiel mają dostać 10% wartości mieszkania obliczonej w oparciu o wskaźniki publikowane przez wojewodów. Oprócz tego - dodatkowe 5 % dostanie rodzina, w której w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie i kolejne dziecko.

Zgodnie z założeniami, udział w programie MdM będą mogły wziąć osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i kupują pierwsze mieszkanie. Z ostatnich zmian w projektach wynika, że z dopłaty do kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą mogli skorzystać tylko kupujący nowe mieszkania i domy jednorodzinne. Aby dostać rządowe dofinansowanie, powierzchnia mieszkania nie mogłaby przekraczać 75 m kw., a domu 100 m kw. Przy czym dopłata obejmowałaby maksymalnie 50 m kw.

Ceny kupowanych na kredyt mieszkań również będą musiały mieścić się w widełkach określonych przepisami. Zgodnie z założeniami programu, cena zakupu mieszkania objętego finansowaniem nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni użytkowej w danej gminie. Wskaźnik ten ustala wojewoda i robi to co pół roku, więc wskaźnik jest dynamiczny. Podstawą jego wyliczenia jest średni w województwie koszt budowy 1m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, uwzględniany jest także wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym województwie z ostatnich sześciu miesięcy.

Program Mieszkanie dla Młodych ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 660691864

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście