Kredyt na mieszkanie warunki - mieszkania na kredyt

Zaciągając kredyt na mieszkanie należy sprawdzić jego warunki. Kredyt na mieszkanie to zobowiązanie długoterminowe, a zła decyzja podjęta na początku może mieć wpływ na wiele lat naszego życia.

Kredyt na mieszkanie to również produkt skomplikowany, składający się z wielu elementów.

Podstawowym elementem kredytu na mieszkanie to jego oprocentowanie. Oprocentowanie to cena, jaką płaci się za pożyczenie pieniędzy. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów - stopy referencyjnej i marży banku. WIBOR jest wartością zmienną, a marża jest wartością stałą – zapisaną w umowie kredytowej. Niektóre banki, przyznając kredyt na mieszkanie uzależniają wysokość marży od faktu nabycia innych produktów banku.

W ramach tak zwanego cross sellingu banki oferują przede wszystkim różnego rodzaju ubezpieczenia. Jeśli jest to ubezpieczenie na życie, warto porównać jego cenę z podobnymi produktami kupionymi indywidualnie. Koszt ubezpieczenia na życie podwyższa koszt kredytu na mieszkanie. Jednak ubezpieczenie na życie wskazane jest w przypadkach, gdy jeden z kredytobiorców osiąga dużo wyższe dochody niż współmałżonek oraz, gdy kredytobiorcy nie mają indywidualnych polis na życie. W razie śmierci jednego z kredytobiorców ubezpieczyciel spłaci część kredytu proporcjonalnie do wysokości dochodów tego kredytobiorcy.

Jeżeli bank udzielający kredytu proponuje nam ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych warto rozważyć tą opcję, gdyż nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu hipotecznego musi być ubezpieczona. Jest korzystnie pod warunkiem, że koszt ubezpieczenia oferowanego przez bank nie odbiega istotnie od cen rynkowych.

Na całkowity koszt kredytu na mieszkanie wpływają również ubezpieczenia obowiązkowe. Podstawowe ubezpieczenie to ubezpieczenie pomostowe obowiązujące do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki na nieruchomości będącej zabezpieczeniem. W ramach składki na ubezpieczenie pomostowe bank najczęściej podwyższa marże kredytu, średnio o 1 punkt procentowy. Koszt ubezpieczenia pomostowego jest zatem istotny, gdy decydujemy się na kupno nieruchomości w budowie oraz w przypadku kredytów na budowę domu.

Musimy również liczyć się z wyższymi kosztami kredytu w przypadku, gdy nie posiadamy wkładu własnego na zakup nieruchomości lub jest on zbyt niski. Banki najczęściej wymagają 20% wkładu własnego. Jeśli wkładu do kredytu na mieszkanie nie ma, to brakującą kwotę trzeba ubezpieczyć. Ubezpieczenie niskiego wkładu związane z podwyższonym ryzykiem banku w wypadku, gdy kredyt przekracza poziom akceptowany przez bank względem wartości zabezpieczenia. Chcąc otrzymać kredyt na 100%  wartości zabezpieczenia zazwyczaj ubezpiecza  się 20% wartości  kredytu. Zazwyczaj jest to stawka jednorazowa, płatna przed uruchomieniem kredytu i wynosi od 3,5% - 4,5% za okres od 3 do 5 lat płatne z góry przy uruchomieniu kredytu.

Warunki kredytu na mieszkanie są indywidualną decyzją banku i różnią się w zależności od instytucji. Aby mieć pewność dobrego wyboru należy porównać oferty kredytów na mieszkanie z poszczególnych banków.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 884880384

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście