Warunki programu rodzina na swoim

Program dopłat rządowych Rodzina na Swoim zapewniał dopłaty do odsetek od kredytów mieszkaniowych. Program Rodzina na Swoim funkcjonował do końca 2012 roku.

Warunkiem otrzymania dopłat był fakt, że kupowane mieszkanie oraz kredytobiorcy spełniali wymogi ustawy.

Od stycznia 2014r. ma ruszyć kolejny program dopłat do kredytów mieszkaniowych - Mieszkanie dla Młodych. Mieszkanie dla Młodych to program wsparcia dla młodych osób chcących nabyć własne mieszkanie. Program polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dopłaty.

Wysokość dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych wyliczy się według średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wskaźników przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłatę w gminie, na terenie której położony jest lokal. Wskaźnik ten przyjmuje różne wartości dla miast wojewódzkich, dla gmin sąsiadujących i dla pozostałych lokalizacji w danym województwie.

Dofinansowanie do 1 metra kwadratowego nieruchomości wyniesie:

  • 10% wartości wskaźnika dla nabywców nieposiadających dzieci
  • 15% wartości wskaźnika dla osób posiadających przynajmniej jedno dziecko

Uczestnikami programu mogą być osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście