Zmiany w programie rodzina na swoim

Aby otrzymać dopłatę do kredytu mieszkaniowego w programie Rodzina na Swoim należało kupić lokal, którego powierzchnia i cena spełniały kryteria ustawowe. Dopłata w programie Rodzina na Swoim obwarowana była także ograniczeniami dotyczącymi wieku kredytobiorcy. Kredytobiorca korzystający z dopłat musiał mieć nieukończony 35 rok życia.

Program Rodzina na Swoim zakończył się w 2012 roku.

Od 2014 roku ma obowiązywać kolejny program dopłat do kredytów mieszkaniowych – Mieszkanie dla Młodych.

Mieszkanie dla Młodych ma polegać na dopłacaniu kredytobiorcom do wkładu własnego, który jest wymagany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Zgodnie z ustawą, jeśli rodzina lub osoba samotna mają potomstwo, dopłata wyniesie 15%, rodzina bezdzietna i singiel mają dostać 10% wartości mieszkania obliczonej w oparciu o wskaźniki publikowane przez wojewodów. Oprócz tego, dodatkowe 5 % dostanie rodzina, w której w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie i kolejne dziecko.

Zgodnie z założeniami, udział w programie Mieszkanie dla Młodych wezmą osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i kupują pierwsze mieszkanie. Z ustawy wynika, że z dopłaty do kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą mogli skorzystać tylko kupujący nowe mieszkania i domy jednorodzinne. Aby dostać rządowe dofinansowanie, powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 75 m kw., a domu 100 m kw. Przy czym dopłata obejmowałaby maksymalnie 50 m kwadratowych.

Ceny kupowanych na kredyt mieszkań również będą musiały mieścić się w widełkach określonych przepisami. Zgodnie z założeniami programu, cena zakupu mieszkania objętego finansowaniem nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kwadratowego powierzchni użytkowej w danej gminie. Wskaźnik ten ustala wojewoda i robi to co pół roku.

Program Mieszkanie dla Młodych ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 609665660

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście