Refinansowanie kredytu mieszkaniowego

Refinansowanie kredytu mieszkaniowego to przeniesienie kredytu do nowego banku. Zmiana kredytu ma sens tylko wtedy, kiedy warunki nowego finansowania okażą się korzystniejsze niż warunki w starym banku.

Refinansowanie kredytu polega to na spłacie istniejącego kredytu przez nowy bank poprzez zaciągnięcie nowego kredytu w tym nowym banku. Kluczowym czynnikiem, który skłania do refinansowania kredytu mieszkaniowego jest marża kredytu, czyli jego oprocentowanie. Refinansowanie jednak nie sprowadza się tylko do obniżenia oprocentowania. Przenosząc kredyt można na przykład wydłużyć okres kredytowania.

Zarówno zaciągnięcie nowego kredytu jak i spłata starego kosztuje i w efekcie może się okazać, że cała transakcja jest nieopłacalna. Prowizja za przyznanie nowego kredytu to tylko jedna z opłat z jakimi należy się liczyć przy refinansowaniu. Trzeba też pamiętać, że obecny bank może wymagać prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Być może dodatkowo trzeba będzie zapłacić za wycenę mieszkania. Dodatkowo, do czasu uzyskania wpisu w hipotece, trzeba płacić ubezpieczenie pomostowe. Kolejna opłata pobrana będzie za zmianę wpisu w księdze wieczystej - zmieni się bank będący wierzycielem.

Jednak pomimo tych wszystkich kosztów wiele kredytów warto refinansować. Różnice w oprocentowaniu mogą być tak duże, że zmiana banku daje wymierne korzyści Klientom, nawet jeśli uwzględnimy dodatkowe koszty, o których mowa wyżej. Należy również pamiętać, że wiele banków za kredyty refinansowe nie pobiera prowizji, co eliminuje część kosztów.

Jeżeli decyzję o refinansowaniu kredytu mieszkaniowego determinuje chęć obniżenia miesięcznych płatności, to ten cel można osiągnąć przenosząc zadłużenie do banku oferującego możliwie długi okres spłaty kredytu. W ten sposób zostaje zmniejszona wysokość miesięcznej raty, choć będzie to skutkowało ostatecznie wyższym kosztem odsetkowym. Jeżeli natomiast powodem zmiany kredytu jest chęć znalezienia banku o tańszej ofercie, należy znaleźć ofertę o jak najniższym oprocentowaniu, z możliwie niskimi opłatami wstępnymi.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 693740302

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście