Dopłaty do kredytów mieszkaniowych

Po tym jak z końcem 2012r. zakończył się program dopłat do kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim, w 2013 r. nie obowiązuje, żaden system wspierania ze strony państwa.

Jednak od stycznia 2014 roku ma obowiązywać nowy system dopłat do kredytów mieszkaniowych – Mieszkanie dla Młodych. Ustawa w tej sprawie została przyjęta przez Sejm.

Mieszkanie dla Młodych to program wsparcia dla osób, które zamierzają nabyć własne mieszkanie. Program polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dopłaty. W tej chwili nie jest jeszcze znana lista tych banków.

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabytych od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Uczestnikami programu mogą być osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

Dopłata w programie Mieszkanie dla Młodych odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi:

  • dla singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania (wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu - iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika. Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².
  • dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci -  kwota wsparcia w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².
  • jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty.

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Limity dzielą się na kategorie obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie. Limit powierzchni nieruchomości wynosi:

  • w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci).
  • w przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

 

Doradca Finansowy Krzysztof Szymczak

tel.  791-888-061 , email: [email protected]

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 791888061

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście