Zmiany w rodzinie na swoim

Do końca 2012 r. obowiązywał program dopłat do kredytów na mieszkania – Rodzina na Swoim.

Aby otrzymać dopłatę do kredytu mieszkaniowego w programie Rodzina na Swoim, która wynosiła połowę odsetek przez osiem lat spłaty kredytu, należało kupić lokal, którego powierzchnia i cena nie przekraczała określonego w ustawie pułapu.

Dopłata w programie Rodzina na Swoim obwarowana byłą także ograniczeniami dotyczącymi wieku kredytobiorcy. Kredytobiorca korzystający z dopłat musiał mieć nieukończony 35 rok życia. Ustawa pozwalała ubiegać się o preferencyjny kredyt małżeństwom, nawet jeżeli jedno z małżonków skończyło 35 lat. Limit wieku nie dotyczył także niepełnych rodzin.
Oprócz kryteriów cenowego i wiekowego było jeszcze kryterium powierzchniowe. Rodziny i osoby samotnie wychowujące dziecko mogą kupić mieszkanie, którego powierzchnia nie przekracza 75 m kwadratowych, z kolei limit dla domu wynosił 140 m kwadratowych. Dopłata do odsetek obejmowała 50 m kwadratowych mieszkania i 70 m kwadratowych domu.

Program Rodzina na Swoim zakończył się w 2012 roku.

Od 2014 roku ma obowiązywać kolejny program dotyczący kredytów preferencyjnych – Mieszkanie dla Młodych.

Mieszkanie dla Młodych ma polegać na dopłacaniu kredytobiorcom do brakującego wkładu własnego, który jest wymagany przez bank przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Zgodnie z ustawą, jeśli rodzina lub osoba samotna mają dzieci, dopłata wyniesie 15% wartości mieszkania obliczonej w oparciu o wskaźniki publikowane przez wojewodów, rodzina bezdzietna i singiel mają dostać 10% wartości kredytu. Oprócz tego - dodatkowe 5 % dostanie rodzina, w której w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie i kolejne dziecko.

Zgodnie z założeniami, udział w programie Mieszkanie dla Młodych będą mogły wziąć osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i kupują pierwsze mieszkanie.

Z dopłaty do kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą mogli skorzystać tylko kupujący nowe mieszkania i domy jednorodzinne. Aby dostać rządowe dofinansowanie, powierzchnia mieszkania nie mogłaby przekraczać 75 m kw., a domu 100 m kw. Przy czym dopłata obejmowałaby maksymalnie 50 m kw.

Ceny kupowanych na kredyt mieszkań również będą musiały mieścić się w widełkach określonych przepisami. Zgodnie z założeniami programu, cena zakupu mieszkania objętego finansowaniem nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni użytkowej w danej gminie.

Program Mieszkanie dla Młodych ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście