Rodzina na swoim powierzchnia użytkowa

Program dopłat rządowych Rodzina na Swoim zapewniał dopłaty do odsetek od kredytów mieszkaniowych – funkcjonował do końca 2012 roku.

Dopłaty można było otrzymać w całości w przypadku, gdy metraż mieszkania nie przekraczał:

  • 70m2 dla finansowanego kredytem domu jednorodzinnego - jeżeli kredytobiorcą docelowym jest małżeństwo lub rodzic samotnie wychowujący dziecko,
  • 50 m2 dla finansowanego mieszkania - jeżeli kredytobiorcą docelowym jest małżeństwo lub rodzic samotnie wychowujący dziecko,
  • 30 m2 dla mieszkania jeżeli kredytobiorcą docelowym jest singiel;

Dopłaty można było otrzymać w części, jeżeli metraż mieszkania przekraczał wartości określone powyżej, stanowiące równowartość iloczynu zadłużenia pozostającego do spłaty i wskaźnika powierzchni ustalonego następująco:

  • 70m2 wielkości powierzchni użytkowej finansowanego domu jednorodzinnego (małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dziecko),
  • 50m2 wielkości powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania (małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dziecko),
  • 30m2 wielkości powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania (single).

Od 2014 roku ma obowiązywać program Mieszkanie dla Młodych.

Zgodnie z założeniami, udział w programie Mieszkanie dla Młodych będą mogły wziąć osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i kupują pierwsze mieszkanie. Z ostatnich zmian w projektach wynika, że z dopłaty do kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą mogli skorzystać tylko kupujący nowe mieszkania oraz budujący domy jednorodzinne z deweloperem. Dodajmy, że aby dostać rządowe dofinansowanie, powierzchnia mieszkania nie mogłaby przekraczać 75 m kw., a domu 100 m kw. Przy czym dopłata obejmowałaby maksymalnie 50 m kw.

Ceny kupowanych na kredyt mieszkań również będą musiały mieścić się w widełkach określonych przepisami. Zgodnie z założeniami programu, cena zakupu mieszkania objętego finansowaniem nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni użytkowej w danej gminie.

Program ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 519140470

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście