Wskaźnik zdolności kredytowej

Czym jest zdolność kredytowa i jak wpłynąć na jej wysokość?

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Jest to więc wskaźnik ryzyka jakie podejmuje każdorazowo bank, udzielając kredytu.

Wysokość wskaźnika zdolności kredytowej wyliczana jest w każdym banku na podstawie odmiennego algorytmu i zależy przy tym od bardzo wielu czynników, takich jak:

  • wysokość zarobków kredytobiorcy
  • wartość jego zobowiązań, jak kredyty, pożyczki
  • długość okresu kredytowania
  • typ zadeklarowanych we wniosku kredytowym rat
  • historia kredytowa

Bank analizuje dane zawarte we wniosku kredytowym i na ich podstawie podejmuje decyzje o przyznaniu kredytu.

Najpopularniejszymi metodami podwyższenia zdolności kredytowej są:

  • zmniejszenie wartości kredytu
  • wydłużenie okresu kredytowania
  • zmiana typu raty - z malejącej na równą
  • spłata innych zobowiązań
  • wybór właściwego banku

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście