Leasing operacyjny czy finansowy

Leasing operacyjny i finansowy to dwie z wielu możliwości finansowania zakupu środka trwałego przez  firmy.

Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest bardziej popularny i częściej wybierany przez firmy. W jego przypadku przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy. Powoduje to, że odpisy amortyzacyjne dokonywane są właśnie przez leasingodawcę. Z kolei leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodu zalicza uiszczane co miesiąc raty oraz wpłatę inicjacyjną – początkową. Dodatkowo przy leasingu operacyjnym podatek VAT naliczany jest dla każdej raty, więc traktowany jest on nie jako dostawa towaru, tylko jak usługa.

Leasing finansowy

Z kolei w przypadku leasingu finansowego jego przedmiot jest własnością leasingobiorcy. Dzięki temu może on do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkową raty. Dodatkowo leasing finansowy postrzegany jest jako dostawa towaru, a co za tym idzie podatek VAT  jest w jego przypadku naliczany w całości w momencie przekazania przedmiotu leasingu leasingodawcy.

Przed dokonaniem decyzji o skorzystaniu z leasingu należy więc przyjrzeć się różnicom obu rozwiązań, porównując je również pod kątem korzyści podatkowych.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście