Ocena i badanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa – ocena, badanie zdolności kredytowej to podstawowe zadanie przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu.

Konieczność badania zdolności kredytowej przez bank wynika z przepisów prawa bankowego. Przepisy te wyłączają możliwość udzielenia kredytu, gdy wnioskodawca nie posiada zdolności kredytowej i odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku klientów indywidualnych największe znaczenie ma przyjęcie limitów kosztów do osiąganych dochodów. Dla uzyskania kredytu ważna jest też historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej.

W procesie oceny zdolności kredytowej Klienta indywidualnego banki weryfikują poziom zadłużenia i historię spłat innych kredytów, a także poziom dochodów. Rekomendacja T nadzoru finansowego określa maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia. Dla Klientów detalicznych poziom ten nie powinien być wyższy niż 50%.

Bieżące monitorowanie spłaty zadłużenia wcześniej zaciągniętych zobowiązań leży też w interesie Klienta, który dzięki temu może zdać sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą zbytnie zadłużanie się. Nadmierne zadłużenie powinno być raczej restrukturyzowane poprzez konsolidowanie długów.

Banki samodzielnie określają poziom limitów decydujących o  uzyskaniu kredytu. Zdarza się więc, że kredytobiorca nie uzyska kredytu w danym banku pomimo dobrej sytuacji finansowej, natomiast ma szansę uzyskać kredyt w innym banku, który w danej chwili z uwagi na własne możliwości biznesowe prowadzi łagodniejszą politykę kredytową.

W analizie zdolności kredytowej pewne różnice mogą wynikać z nieco odmiennych metod szacowania ryzyka kredytowego i uwzględniania takich czynników, jak osiągany poziom rzeczywistych dochodów i wydatków, liczba osób pozostających na utrzymaniu, status majątkowy i miejsce zamieszkania. Zweryfikowany poziom wydatków gospodarstwa domowego kredytobiorcy będzie punktem odniesienia dla jego realnych możliwości finansowych.

Sposób oceny zdolności kredytowej, w tym przede wszystkim przyjęte zastosowane metody oceny muszą być obiektywne i rzetelne, aby uzyskać realny obraz możliwości finansowych. Uwzględnianie w ocenie poziomu dochodów i wydatków stanowi jedynie podstawę do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. W podejściu Klienta jest ona warunkiem koniecznym i wymaganym, ale nie powinna mieć wbrew pozorom charakteru decydującego.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 505978103

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście