Kredyt hipoteczny dla młodych - Kredyt hipoteczny dla młodych małżeństw

Banki raczej nie tworzą osobnej oferty kredytów hipotecznych kierując się kryterium wieku. Jeśli kredyt hipoteczny dla młodych małżeństw powstaje, to jest on następstwem polityki państwa, które tworzy programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego i co za tym idzie wspomaga osoby młode w zakresie kredytów hipotecznych. Wówczas mamy do czynienia z ofertą specjalną i jest to zazwyczaj oferta skierowana do ludzi młodych, tak jak było to w przypadku programu Rodzina na Swoim. Rodzina na Swoim była programem wspierającym osoby młode, które nabywały swoje pierwsze mieszkanie. Dopłata w programie Rodzina na Swoim wynosiła połowę odsetek naliczanych przez osiem lat spłaty kredytu. Kredytobiorca korzystający z dopłat musiał mieć nieukończony 35 rok życia.

Program Rodzina na Swoim zakończył się w 2012 roku.

Od stycznia 2014 roku ma obowiązywać kolejny program dotyczący kredytów preferencyjnych dla osób w wieku do 35 lat – Mieszkanie dla Młodych.

Program Mieszkanie dla Młodych ma być jednym z filarów rządowej polityki prorodzinnej. Mieszkanie dla Młodych ma polegać na dopłacaniu kredytobiorcom do wkładu własnego, który jest wymagany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, a od roku 2014 będzie wymagany zawsze, zgodnie z nowelizacją Rekomendacji S.

Zgodnie z ustawą określającą program MdM dopłata liczona od wartości mieszkania obliczonej w oparciu o publikowane wskaźniki wyniesie:

  • Dla rodziny lub osoby samotnej z dziećmi - 15%,
  • Dla rodziny bezdzietnej i singla - 10%
  • Dodatkowe 5 % dostanie rodzina, w której w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie i kolejne dziecko.

Dopłaty znacząco obniżają koszt kredytu hipotecznego. Przede wszystkim kredytobiorca otrzyma dopłatę do brakującego wkładu własnego, ale ta dopłata obniży wartość zaciąganego kredytu, a to z kolei zmniejszy koszt odsetek – tak więc korzyść dla kredytobiorcy jest podwójna.

Zgodnie z założeniami, udział w programie Mieszkanie dla Młodych będą mogły wziąć osoby młode, które nie ukończyły 35 roku życia i kupują pierwsze mieszkanie (ta zasada obowiązywała również w programie RnS).

Z dopłaty do kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą mogli skorzystać tylko kupujący nowe mieszkania, a powierzchnia mieszkania nie będzie mogła przekraczać 75 m kw., a domu 100 m kw. Przy czym dopłata obejmować będzie maksymalnie 50 m kw.

Ceny kupowanych na kredyt mieszkań również będą musiały mieścić się w widełkach określonych przepisami.

Z ostatnich danych wynika, że średnia cena 1 metra powierzchni nowego mieszkania jest nieznacznie niższa od limitu ceny uprawniającego do dopłaty. Jednak nie jest to powód do zmartwień, gdyż do wyliczeń wzięto wszystkie ceny transakcyjne, które dotyczą i drogich inwestycji, które przekraczają limit jak i te tańsze, które w limicie się mieszczą.

  Średnie ceny transakcyjne 1 m2 na rynku pierwotnym w II kw. 2013 r. Limit ceny 1m2 w programie MdM w I kw. 2014 r. O ile % limit MdM jest niższy od średniej ceny transakcyjnej w danym mieście?
Bydgoszcz 4 815,00 zł 4 439,60 zł 7,80%

 

Program Mieszkanie dla Młodych ma trwać od 2014 do 2018 r.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 519140470

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście