Ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie - koszt – Ubezpieczenie kredytu od utraty pracy

Koszty ubezpieczenia kredytu od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy jest zawierane na wypadek utraty pracy przez kredytobiorcę. Wówczas ratę kredytową przez określony w umowie czas będzie za niego spłacać ubezpieczyciel.  Jest jednak kilka negatywnych elementów związanych z takim ubezpieczeniem. Po pierwsze, tego typu polisy są kosztowne. Po drugie, sprzedawane są w pakietach z ubezpieczeniem na życie i od niemożności wykonywania pracy w wyniku choroby. Po trzecie, katalog warunków, jakie trzeba spełnić, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, jest obszerny. Dodatkowo, świadczenie wypłacane jest tylko przez pewien okres.

Banki w różny sposób podają koszty ubezpieczenia od utraty pracy, co utrudnia porównanie ofert. W jednych składka jest płatna co miesiąc i doliczana do raty kredytu, a w innych płatna jest za pewien okres, na przykład rok, trzy lata albo pięć lat. Jednak w większości banków ubezpieczenie kosztuje kilka tysięcy złotych. W rzeczywistości koszty ubezpieczenia w relacji do wysokości maksymalnego świadczenia, jakie można otrzymać w pierwszym roku, mogą być jeszcze wyższe. Ochroną ubezpieczeniową z reguły nie są bowiem objęte konsekwencje utraty pracy w pierwszych trzech miesiącach od podpisania umowy. Ponadto, świadczenie wypłacane jest najwcześniej po miesiącu od uzyskania statusu bezrobotnego. Co więcej, towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie zwykle okres 30 dni na wypłatę pierwszego świadczenia po uzyskaniu zawiadomienia o utracie pracy przez kredytobiorcę.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście