Mieszkanie dla Młodych budowa domu - Kredyt na dom dla młodych małżeństw

Od stycznia 2014 roku rusza następca Rodziny na Swoim – Mieszkanie dla Młodych.

Mieszkanie dla Młodych ma polegać na dopłacaniu kredytobiorcom do wkładu własnego, który jest potrzebny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Z dopłaty do kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą mogli skorzystać tylko kupujący nowe mieszkania oraz budujący domy jednorodzinne z deweloperem.

Ustawa określa dwa główne ograniczenia dotyczące możliwości otrzymania dopłat w programie MdM. Jest to ograniczenie dotyczące powierzchni oraz ceny nabywanych nieruchomości.

Aby dostać rządowe dofinansowanie, powierzchnia domu nie może przekraczać 100 metrów kw. bądź 110 m kw. jeśli wniosek składa osoba wychowująca przynajmniej 3 dzieci.

Ceny kupowanych na kredyt mieszkań również będą musiały mieścić się w widełkach określonych przepisami ustawy. Zgodnie z ustawą, cena zakupu mieszkania objętego finansowaniem nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni użytkowej w danej gminie. Wskaźnik ten ustala wojewoda.

Duże osiedla domów jednorodzinnych budowane są przez deweloperów zazwyczaj na obrzeżach miasta. Dlatego też warto sprawdzić dokładną lokalizację osiedla. Jest to ważne, gdyż Inne są limity ustawowe w danym mieście wojewódzkim, a inne w gminach sąsiadujących z miastem wojewódzkim.

Program Mieszkanie dla Młodych pozwala uzyskać dopłatę w przypadku zakupu nowej nieruchomości. Natomiast osoby, które chcą budować dom systemem gospodarczym mogą liczyć na inną pomoc państwa.

Dopłata w tym wypadku jest związana ze zwrotem podatku VAT. Osoba budująca dom otrzyma zwrot wydatków w formie zwrotu podatku VAT. Jest on dokonywany na wniosek osoby fizycznej we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Zwrot VAT będzie można otrzymać zarówno w przypadku budowy domu jednorodzinnego, jak i nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego czy też modernizacji.

Także w kwestii domów budowanych samodzielnie ustawodawca wprowadza limity powierzchni lokali, do których będzie stosowana dopłata czy zwrot VAT.  Limit wielkości mieszkania wynosi 75 m. kw. dla lokali mieszkalnych, i 100 m.kw. dla domu jednorodzinnego, a dla osób wychowujących przynajmniej troje dzieci wynoszą 85 m. kw. i 110 m. kw.

Kolejnym limitem ustawowym będzie wiek osoby wnioskującej o zwrot wydatków. W roku wydania pozwolenia na budowę osoba ta nie powinna mieć skończonych 36 lat.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 723188852

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście