Mieszkanie dla Młodych Zielona Góra

Od początku 2014 r. ruszy program Mieszkanie dla Młodych. Z dopłat będą mogli korzystać kredytobiorcy w wieku do 35 lat.

To czy zainteresowani dopłatami młodzi ludzie otrzymają dofinansowanie zależy od tego, czy dokonywana przez nich transakcja zakupu mieszkania spełni wymogi ustawy.

Podstawowe kryteria ustawowe programu Mieszkanie dla Młodych są dwa.

Po pierwsze limit powierzchni.

Aby otrzymać dopłatę, powierzchnia kupowanego mieszkania nie może przekraczać 75 m kw., a domu 100 m kw. Natomiast jeśli wniosek składa osoba wychowująca przynajmniej 3 dzieci to 85 m kw. i 110 m kw.

Dopłacać się będzie maksymalnie do 50 metrów kwadratowych powierzchni mieszkania, więc jeśli mieszkanie ma powierzchnię większą niż 50 metrów kwadratowych, to dofinansowanie będzie można uzyskać tylko do 50 metrów.

Po drugie – limit ceny.

Poniższa tabelka przedstawia informacje ile wynosi limit ceny dla miasta Zielona Góra i gmin z województwa oraz wskazuje, ile może maksymalnie kosztować 1 metr kwadratowy mieszkania, aby transakcja mogła zostać objęta dopłatą, a także przedstawia ile dopłaty można uzyskać.

Województwo Lokalizacja nieruchomości Wysokość dofinansowania (kredytobiorca nie ma dzieci) Wysokość dofinansowania (kredytobiorca ma przynajmniej jedno dziecko) limit ceny 1 m kw. mieszkania 
    dla 50 m2  dla 50 m2   
lubuskie Zielona Góra 19 325,00 zł 28 987,50 zł 4 251,50 zł
  gminy sąsiadujące 18 602,50 zł 27 903,75 zł 4 092,55 zł
  pozostałe 17 880,00 zł 26 820,00 zł 3 933,60 zł

 

Warto dodać, że limity cen ustalone dla Zielonej Góry są wyższe niż ceny transakcyjne odnotowane na rynku do tej pory. Oznacza to, że w zasadzie wszystkie mieszkania z rynku pierwotnego powinny zostać zakwalifikowane do programu dopłat.

 

Średnie ceny transakcyjne 1 m2 na rynku pierwotnym w II kw. 2013 r.

Limit ceny 1m2 w programie MdM w I kw. 2014 r.

O ile % limit MdM jest niższy od średniej ceny transakcyjnej

Zielona Góra

3 623,00 zł

4 251,50 zł

wyższy o 17,35%

A w drugim kwartale 2014r. wartości dofinansowania przedstawiają się następująco:

Województwo Lokalizacja nieruchomości Wysokość dofinansowania (kredytobiorca nie ma dzieci) Wysokość dofinansowania (kredytobiorca ma przynajmniej jedno dziecko) limit ceny 1 m kw. mieszkania 
    dla 50 m2  dla 50 m2   
lubuskie Zielona Góra 19 325,00 zł 28 987,50 zł 3 865,00 zł
  gminy sąsiadujące 18 003,75 zł 27 005,63 zł 3 600,75 zł
  pozostałe 16 682,50 zł 25 023,75 zł 3 336,50 zł

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 696914028

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście