Kredyty hipoteczne 2014 - zmiany - kredyty mieszkaniowe hipoteczne

Rok 2014 przyniesie sporo zmian w zakresie kredytów hipotecznych.

Przede wszystkim zacznie obowiązywać nowelizacja Rekomendacji S, w której Komisja Nadzoru Finansowego precyzuje wytyczne dla banków udzielających kredytów.

Zdolność kredytowa

W świetle nowelizacji rekomendacji S łatwiej może być o zdolność kredytową. Przede wszystkim jest to następstwo uelastycznienia podejścia w zakresie wskaźnika DtI - czyli stosunku obciążeń kredytowych klienta do jego dochodów (do tej pory obowiązywały zasady - maksymalnie 50% dla osób zarabiających poniżej średniej krajowej i 65% dla pozostałych), teraz graniczne wartości mają być ustanawiane przez każdy bank indywidualnie.

Wydłuży się natomiast maksymalny okres kredytowania, który banki biorą do wyliczania zdolności kredytowej (do 30 lat). To oznacza, że gdy kredytobiorca będzie zaciągał kredyt hipoteczny na 35 lat, to będzie musiał mieć zdolność kredytową wyliczoną na 30 lat. Do tej pory było 25 lat. Im dłuższy okres kredytowania wzięty pod uwagę przy analizie zdolności kredytowej, tym wyższa zdolność kredytowa.

Jednak KNF wprowadziła również ograniczenie w długości trwania kredytu hipotecznego. Od 2014 roku maksymalny okres kredytowania to 35 lat a dodatkowo banki będą miały wskazanie do rekomendowania swoim Klientom, by nie zadłużali się na dłużej niż 25 lat.

Wkład własny

Od 2014 roku nie będzie kredytów hipotecznych bez wkładu własnego. Każdy, kto w 2014 r. przyjdzie do banku po kredyt hipoteczny, będzie musiał wnieść minimum 5% wkładu własnego. Bank będzie mógł mu pożyczyć najwyżej 95% wartości nabywanej nieruchomości, a od 2015 r. minimalny wymagany poziom wkładu własnego wzrośnie do 10%.

Na przykład, przy zakupie nieruchomości wartej 300 tys. zł wkład własny na poziomie 5% to15 tys. zł., a wkład własny na poziomie 10% to 30 tys. zł.

Ratunkiem dla osób bez wkładu własnego będzie skorzystanie z programu Mieszkanie dla Młodych, który będzie obowiązywał od 2014r. i będzie polegał na dopłacie do brakującego wkładu własnego.

Kredyt z dopłatą

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych polegał będzie na dopłacie jednorazowej 10% do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych, starających się o kredyt na zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Jeśli rodzina posiada co najmniej jedno dziecko rząd dopłaci kolejne 5%, natomiast jeśli w przeciągu 5 lat urodzi się bądź zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko Państwo dopłaci kolejne 5%.

Docelowym beneficjentem programu MDM są osoby, które nie posiadają mieszkania ani domu, i nie byli wcześniej właścicielami prawa własności budynku mieszkalnego. Górną granicą wieku dla osób chcących ubiegać się o kredyt z dopłata do wkłady własnego jest wiek 35 lat, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka.

Program wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 507075958

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście