Kredyt na mieszkanie dla singla - singiel na swoim wymagania

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w Polsce żyje obecnie 7 milionów osób, które są określane mianem singli. Single odgrywają coraz większą rolę jako docelowi klienci banków. Mimo panującej opinii, że banki gorzej odnoszą się do singli wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, w praktyce okazuje się, że sytuacja takiego kredytobiorcy nie jest dużo gorsza niż sytuacja kredytobiorcy posiadającej rodzinę.

Banki nie różnicują swojej oferty kredytów hipotecznych ze względu na stan cywilny wnioskodawcy - single są objęte identycznymi procedurami kredytowymi, jak kredytobiorcy z rodzinami.
Dla banku kluczową kwestią jest dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę, a jego stan cywilny ma niewielkie znaczenie. Przewaga osób pozostających w związku małżeńskim wiąże się z faktem, że ich dochody są sumowane i łatwiej im o zdolność kredytową. Jednak kiedy singiel -kredytobiorca posiada dobre dochody, to z jego zdolnością kredytową nie ma problemu.

Każdy bank stosuje odmienne zasady określania zdolności kredytowej. Dlatego wartość kredytu dostępnego dla małżeństwa oraz singla o identycznych dochodach zwykle się różni. Wiele zależy od sposobu szacowania kosztów utrzymania. Banki, które przyjmują wysoką kwotę wydatków przypadających na każdego członka gospodarstwa domowego są bardziej łaskawe dla singli.

Można też spojrzeć na sprawę z punktu widzenia banku i jego podejścia do ryzyka. Z punktu widzenia banku para aktywnych zawodowo kredytobiorców generuje mniejsze ryzyko kredytowe niż singiel. W sytuacji, gdy jeden z małżonków – kredytobiorców traci pracę dochody gospodarstwa domowego nie spadają do zera. Dzięki temu prawdopodobieństwo powstania zaległości jest mniejsze. W przypadku singla nawet przejściowy brak dochodów może skutkować problemami ze spłatą rat kredytu.

Single są brani pod uwagę w programach dopłat do kredytów mieszkaniowych. Tak było w przypadku programu Rodzina na Swoim i tak jest w przypadku Mieszkania dla Młodych.

Program rządowy Rodzina na Swoim polegał na dopłatach do odsetek do kredytów na zakup mieszkania.

Ustawa o dopłatach do kredytów również była skierowana do osób niepozostających w związku małżeńskim – tzw. singli. Z preferencyjnych warunków programu Rodzina na Swoim mogli skorzystać panna / kawaler, rozwodnik / rozwódka oraz wdowiec / wdowa.

Warunkami udziału singla w programie Rodzina na Swoim dla Singli były:

  • W roku zawarcia umowy wiek singla nie mógł przekroczyć 35 lat
  • Singiel oświadczał, że przed zawarciem umowy nigdy nie posiadał na własność budynku lub lokalu mieszkalnego, ani nie przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • Singiel mógł przeznaczyć kredyt na zakup mieszkania na rynku wtórnym lub pierwotnym, wkład budowlany  do spółdzielni mieszkaniowej, przeprowadzenie robót budowlanych w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
  • Powierzchnia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem kredytowania nie mogła przekraczać 50m2
  • Podstawę naliczenia dopłaty stanowiła  maksymalnie 30m2 lokalu mieszkalnego (jeżeli mieszkanie jest do 30m2, to Singiel miał dopłaty do całości odsetek, jeżeli lokal jest większy, to dopłaty będą dotyczyły jedynie odsetek liczonych od kwoty kredytu przeznaczonej na sfinansowanie 30m2, a pozostałe odsetki będą spłacane w całości)
  • Dopłata stanowiła równowartość 50% kwoty odsetek przypadających na te 30 m2 według stopy referencyjnej obowiązujących w dniu naliczenia dopłaty (stopa jest zmieniana co kwartał i publikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, każdy bank jest zobowiązany do stosowania stopy referencyjnej w tej samej wysokości)

Rodzina na Swoim zakończył się w 2012 roku.

W styczniu 2014 r. ruszył kolejny program - Mieszkanie dla Młodych. Program MdM polega na dopłacaniu kredytobiorcom do wkładu własnego, który jest wymagany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Ten program również uwzględnia singli.

Dopłaty w MdM zależą od wielkości rodziny, która chce zakupić mieszkanie i skorzystać z dopłaty. Jeśli rodzina lub osoba samotna mają potomstwo, dopłata wyniesie 15%, rodzina bezdzietna i singiel mają dostać 10% wartości mieszkania obliczonej w oparciu o wskaźniki publikowane przez wojewodów.

Zgodnie z zapisami ustawy, udział w programie MdM będą mogły wziąć single, które nie ukończyły 35 roku życia i kupują pierwsze mieszkanie.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 791888061

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście