Refinansowanie kredytu hipotecznego

Kredytobiorcy chcieliby płacić jak najmniej, mieć możliwie jak najniższą ratę kredytu.

Obniżyć ratę kredytu hipotecznego można na przykład wydłużając okres kredytowania. Dłuższy okres spłaty kredytu powoduje obniżenie raty, ale jednocześnie skutkuje wzrostem kosztu odsetkowego kredytu. Dług spłacamy bowiem przez dłuższy czas, a więc płacimy więcej odsetek.

Znacznie bardziej opłacalnym sposobem obniżenia wysokości raty jest refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie go do innego banku.

Refinansowanie – jest to operacja pieniężna, polegająca na wykorzystaniu zewnętrznych funduszy pieniężnych w celu zastąpienia środków pierwotnie wydatkowanych na jakiś cel. W gospodarce rynkowej największą skalę i znaczenie mają operacje refinansowania przeprowadzane wewnątrz systemu bankowego.

Kredyt refinansowy to kredyt zaciągnięty w celu spłaty zobowiązania w innym banku. Ma sens wówczas, gdy inny bank oferuje lepsze warunki kredytu niż te, które mamy obecnie.

Główny koszt kredytu hipotecznego to odsetki, więc chodzi przede wszystkim o wysokość marży kredytowej.

Banki w różnym czasie oferują różne warunki kredytów hipotecznych, może się więc okazać, że dzisiejsze marże pozwalają, aby płacić mniej.

Kredyt refinansowy nie musi zostać udzielony na takich samych warunkach jak zobowiązanie spłacane. Okres czy kwota, jaka pozostała do spłaty mogą się różnić.

Możliwe jest także podwyższenie kwoty kredytu w sytuacji kiedy pozwala na to wartość zabezpieczenia i zdolność kredytowa, wydłużenie okresu spłaty, czy zmiana systemu spłaty rat.

Rozważając opłacalność refinansowania kredytu hipotecznego należy zwrócić uwagę nie tylko na różnice w marży kredytowej i wysokości rat, ale także na inne koszty związane z całą operacją przenoszenia kredytu. Przeniesienie kredytu nie zawsze jest jednak możliwe lub korzystne. Refinansowanie kredytu wiąże się również z ponownym zbadaniem aktualnej zdolności kredytowej osoby wnioskującej.

Każdy kredyt hipoteczny wiąże się z kosztami. Prowizja za udzielenie kredytu, ubezpieczenie pomostowe, koszty wyceny nieruchomości, a także opłaty sądowe z racji zamiany banków w księdze wieczystej (wykreślenie pierwszego i wpisanie drugiego). Te koszty występują przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, więc wystąpią również przy refinansowaniu.

Warto pamiętać o dodatkowym koszcie refinansowania kredytu hipotecznego, jakim może być konieczność uiszczenia opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 723188852

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście