Najem mieszkania a dopłata w programie Mieszkanie dla Młodych

Kolejne banki przystępują do programu dopłat Mieszkanie dla Młodych – cały program nabiera rozpędu.

Ustawa stanowiąca podstawę prawną programu MdM określa zasady korzystania z dopłat. Ograniczenia dotyczą między innymi wieku kredytobiorcy, powierzchni nabywanego mieszkania czy okresu trwania kredytu.

Pewne ograniczenia dotyczą również osób, które ubiegają się o dofinansowanie do wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych i jednocześnie są najemcami lokalu mieszkalnego.

Osoba taka musi zobowiązać się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia ostatecznej umowy kupna mieszkania.

Zobowiązanie to, w formie pisemnej, należy dołączyć do wniosku o dopłatę.

Niewywiązanie się z obietnicy rozwiązania umowy najmu i opróżnienia najmowanego lokalu mieszkalnego może pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe i prawne.

Naruszenie warunków umowy stanowi bowiem przesłankę nadużycia pomocy ze środków budżetu państwa. Niewykonanie tego zobowiązania może zostać potraktowane jako wyłudzenie dofinansowania.

W takiej sytuacji kredytobiorca będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanej dopłaty wraz z odsetkami ustawowymi, za pośrednictwem banku kredytującego.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 519140470

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście