Mieszkanie dla Młodych - MdM - aktualności

Od 1 stycznia 2014 r. Klienci mogą składać wnioski kredytowe objęte dopłatami w programie Mieszkanie dla Młodych. Program jest realizowany na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu własnego mieszkania przez młodych ludzi.

Program polega na dopłacie do wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu w banku, który współpracuje w tym zakresie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Do tej pory umowę o współpracy z BGK podpisały Bank PKO BP oraz Pekao SA. Ostatnio została podpisana kolejna umowa z Getin Noble Bankiem SA., a następnie z kolejnymi bankami - Alior Bank S.A., BOŚ Bank S.A. oraz bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze - Bank BPS S.A. i SGB Bank S.A.

Realizacja programu Mieszkanie dla Młodych nabiera tempa. Docelowo program będzie dostępny w większości banków.

Przedmiotem transakcji z dopłatą może być jedynie zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłącznie na rynku pierwotnym, służącego zaspokojeniu własnych potrzeb.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego. W przypadku osób wychowujących przynajmniej troje dzieci powierzchnia ta wzrasta odpowiednio do 85 m² i 110 m². Dofinansowanie jest stałe i naliczane do powierzchni użytkowej mieszkania – jednak nie więcej niż do 50 m2.

Uczestnikami programu MdM mogą być małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby samotne, przy czym ważne jest zachowanie kryterium wieku do 35 lat.

Dofinansowanie wynosi 10% wkładu własnego dla małżeństw bezdzietnych i osób samotnych, 15% dla małżeństw z dziećmi i osób samotnie wychowujących dzieci oraz dodatkowe dofinansowanie – 5% z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka.

Cena nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć limitu określonego w ustawie.

W ustawie zaznaczono, ile dokładnie środków w którym roku może zostać maksymalnie przeznaczonych na dopłaty do wkładu własnego w ramach Mieszkania dla Młodych. W 2014 r. będzie to od 600 mln zł. Jak do tej pory niewielka część tej kwoty została wykorzystana.

Realizację programu przewidziano na pięć lat – od 2014 do 2018 roku.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście