Oszczędzanie na przyszłość

Aby zabezpieczyć przyszłość nie potrzeba skomplikowanych i ryzykownych produktów inwestycyjnych. Najważniejszym elementem w kwestii budowania kapitału na przyszłość jest systematyczność oraz wczesne podjęcie decyzji o oszczędzaniu. Wtedy nawet przy ostrożnych założeniach dotyczących stopy zwrotu,  po kilkunastu latach uda się zgromadzić sporą sumę pieniędzy.

Sposobów oszczędzania na wyznaczony cel jest wiele. Sposobów jest wiele, ale sukces zapewni tylko systematyczność.

  1. Lokaty bankowe. Ich główną zaletą jest bezpieczeństwo. Mamy tu gwarancję zwrotu wpłaconego kapitału i pełną dostępność do pieniędzy. Zwrot z lokaty nie jest duży i zależy od okresu na jaki chcemy ulokować pieniądze oraz stóp procentowych w danym czasie. Depozyty bankowe gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Poziom tej gwarancji wynosi równowartość 100 000 EUR i dotyczy środków zdeponowanych na wszystkich rachunkach w danym banku.
  2. Konta oszczędnościowe. Takie konta charakteryzują się całkowitą dostępnością do środków i stosunkowo niewielką stopą zwrotu. Wybierając konto oszczędnościowe bronimy się przed inflacją i spadkiem wartości przechowywanego pieniądza przy braku ryzyka jego utraty. Wybierając konto oszczędnościowe należy przede wszystkim zwrócić uwagę aby jego oprocentowanie było wyższe niż poziom inflacji. Warto także sprawdzić sposób kapitalizacji odsetek.
  3. Obligacje. Najbezpieczniejszą formą inwestowania w obligacje jest  inwestowanie w obligacje rządowe. Obligacje są terminowym papierem wartościowym, w którym państwo zobowiązuje się do zwrotu powierzonych mu pieniędzy wraz z odsetkami. W Polsce możemy swobodnie nabyć obligacje Skarbu Państwa. Ich termin najczęściej mieści się między 2 a 10 lat a oprocentowanie może być zarówno stałe jak i zmienne, oparte np. o stopę WIBOR i mnożnik.
  4. Lokaty strukturyzowane. Produkty strukturyzowane, czyli tzw. struktury traktowane są jako połączenie instrumentów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Składają się z instrumentu dłużnego np. depozytu czy obligacji oraz np. kontraktu terminowego. Przy wyborze odpowiedniego produktu należy przede wszystkim pamiętać, iż w tym wypadku zysk zawsze zależy od realizacji założonego na początku scenariusza. Jedynie jego spełnienie gwarantuje opłacalność takiej inwestycji.
  5. Fundusz inwestycyjny.  Fundusz lokuje powierzone mu środki pieniężne w instrumenty dostępne na rynku finansowym. Fundusze działają w imieniu małych inwestorów, zbierają od nich pieniądze i kupują za nie akcje, obligacje i inne walory Każdy fundusz w statucie deklaruje cel swojej działalności oraz określa w przybliżeniu strategię inwestowania (w jakie papiery wartościowe będzie on inwestował: akcje , obligacje itd.), dzięki czemu osoby powierzające mu swoje pieniądze wiedzą na jakie zyski mogą liczyć i jakich zagrożeń się obawiać. Właścicielami firm zarządzających są banki, firmy ubezpieczeniowe, a także zagraniczne instytucje, specjalizujące się w zarządzaniu funduszami. Pieniądze wpłacane przez uczestników do funduszu zostają przeliczone na tzw. jednostki uczestnictwa, które stanowią podstawę prawną do partycypacji w osiągniętych zyskach. Posiadana jednostki udziałowe mogą być w każdej chwile odkupione przez fundusz (na nasze życzenie) po aktualnie obowiązującej cenie rynkowej.
  6. Programy regularnego oszczędzania połączone z ubezpieczeniem. Połączenie produktu inwestycyjnego z ubezpieczeniowych ma tę zaletę, że jest zwolnione z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Z drugiej jednak strony produkty te nie należą do najtańszych. Często bowiem pojawiają się nie tylko opłaty za zarządzanie, ale także mają one niższe stopy zwrotu ze względu na konieczność odprowadzenia części składki na cześć ubezpieczeniową. Co więcej, produkty tego typu charakteryzują się wysokimi opłatami za wcześniejsze zakończenie .

Niezależnie od sposobu oszczędzania który wybierzemy, powinniśmy pamiętać, że najważniejsze jest zachowanie systematyczności. Nawet niższa, bezpieczna stopa zwrotu przy regularnych wpłatach ma szanse zwiększyć zabezpieczenie finansowe.

Im wcześniej zaczniesz odkładać tym więcej uzbierasz.

Na przykład rozpoczynając budowę zabezpieczenia finansowego dziecka zaraz po jego narodzinach, wystarczyłoby oszczędzać 175 zł., aby mieć 60 tys. zł do czasu osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. Natomiast odkładając w ten sam sposób 300 zł każdego miesiąca pozwoliłoby zgromadzić 100 tys. zł lub 145 tys. zł na zakończenie studiów, czyli 5 lat później. Im dłuższy okres oszczędzania, tym efekt  jest większy.
 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 609665660

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście