Dzieci w kredycie mieszkanie dla młodych

Dzieci w Mieszkaniu dla Młodych

Wysokość dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych w dużym stopniu zależy od tego czy i ile dzieci posiada osoba o nią się starająca. Ma to także wpływ na wielkość nieruchomości, jednak w niektórych sytuacjach sprawa nie jest taka prosta na jaką wygląda.

Z dopłat w ramach MdM mogą skorzystać małżeństwa, osoby samotne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Ostatnia grupa jest bardzo ogólna, a zaliczyć do niej można panny, kawalerów, wdowy, wdowców, rozwodników, osoby w separacji, osoby zamężne w momencie gdy drugi rodzic nie ma praw rodzicielskich. Najważniejsze jest to, by była to osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Określenie „wychowywanie dzieci” może być jednak kwestią sporną. W momencie bowiem gdy para posiada dzieci, rozstaje się, to tylko jedno z nich ma prawo do wyższego dofinansowania. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tłumaczy, że ma to „wesprzeć młodych ludzi, którzy faktycznie na co dzień ponoszą koszty i trudy związane z wychowaniem potomstwa. Jest to zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych, zgodnie z którymi „wychowywanie dziecka” to nie tylko utrzymanie finansowe, ale również sprawowanie nad nim stałej opieki”. Wynika z tego, że tylko osoba, u której dziecko mieszka może liczyć na wyższe dofinansowanie. 

W sytuacji gdy małżeństwo posiadające dzieci oficjalnie nie ma rozwodu, a jedno z małżonków chce samodzielnie nabyć mieszkanie na kredyt z dofinansowaniem to nie może tego zrobić, nawet gdy posiadają oni rozdzielność majątkową. W przypadku separacji można osobę, przy której dziecko zostaje uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko. A tylko takie osoby, oprócz małżeństw i osób niepozostających w związkach małżeńskich, mogą być nabywcami mieszkania w ramach Mieszkania dla Młodych.

W ustawie nie określono dokładnie sytuacji, gdy tylko jedno z małżeństw wychowuje dziecko , np. gdy żona posiada dziecko z poprzedniego związku, a jej mąż nie przysposabia tego dziecka. Czy takie małżeństwo może liczyć na wyższe dofinansowanie z tytułu posiadania dziecka? Nabywcą nieruchomości muszą być oboje małżonkowie więc wydaje się, że niespełniony jest takiej sytuacji warunek uprawniający do wyższego dofinansowania, czyli aby nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowywał przynajmniej jedno dziecko. Wychowuje je bowiem tylko część nabywców, czyli żona. Z drugiej jednak strony, MIiR informowało, że „wydaje się, że wobec braku innego zastrzeżenia ustawowego, można uznać, że w przypadku kiedy o kredyt ubiega się o małżeństwa i tylko jeden z małżonków formalnie wychowuje dziecko, małżeństwu takiemu przysługuje zwiększone dofinansowanie wkładu własnego”. Pytanie tylko czy taką samą interpretację zastosuje bank.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście