Rynek mieszkaniowy w 2014 roku

W ostatnich latach znacząco poprawiły się parametry decydujące o możliwości kupna mieszkania. W wyniku zawirowań w gospodarce świata również w Polsce spadły ceny nieruchomości i dodatkowo zostały obniżone stopy procentowe, a płace jednak wzrosły. Te czynniki powodują, że mieszkania stają się bardziej dostępne.

Z wyliczeń wynika, że udział raty kredytu hipotecznego w dochodzie rodziny zarabiającej około dwóch średnich krajowych wyniósł około 20 %. W porównaniu z okresem sprzed 5 lat ten udział zmniejszył się o połowę.

Zmiana ta wynika z faktu, że na przestrzeni ostatnich lat wzrosły pensje Polaków, a ceny mieszkań i oprocentowanie kredytów spadły. Lepsza sytuacja finansowa Polaków spowodowała, że wzrasta popyt na mieszkania.

Wiele wskazuje na to, że rok 2014 będzie jeszcze lepszy dla rynku mieszkaniowego i to nawet przy założeniu, że w drugiej połowie roku zaczną rosnąć stopy procentowe.

Obecnie udział raty w dochodzie wynosi już tylko 19%. Jeśli stopy procentowe wzrosną o 0,25% to udział wyniesie 19,4%.

Sprzyjać zakupom może również poprawiająca się ogólna sytuacja ekonomiczna. W tym roku prognozowany jest wzrost PKB na poziomie ok. 3%. Poprawiać powinna się również sytuacja na rynku pracy.

Te czynniki powinny wpływać pozytywnie na popyt na mieszkania.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście