Księgi wieczyste też zawierają błędy

Błędy w księgach wieczystych

Unikanie pułapek, błędów i zbędnych kosztów wynikających ze zwykłych pomyłek czy nieznajomości prawa jest bardzo ważne, gdyż każde z tych zdarzeń może zadecydować o niepowodzeniu całej transakcji.

Przed rozpoczęciem każdej procedury transakcyjnej na rynku nieruchomości należy zrobić wszystko, by upewnić się, że informacje zawarte w księdze wieczystej są zgodne ze stanem ujawnionym w dokumentach źródłowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości należy ustalić czy błędy mają charakter migracyjny, czy też inny.

Błędy migracyjne powstają w czasie przepisywania danych zawartych w księdze wieczystej z jej wersji papierowej do wersji elektronicznej. Rozpoczęcie procedury poprawy błędu migracyjnego rozpoczyna się od złożenia informacji o jego odstąpieniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych odpowiedniego sądu. Poprawa błędów tego rodzaju następuje stosunkowo szybko i zazwyczaj trwa do 14 dni.

W księgach wieczystych można znaleźć także błędy, które dotyczą obecnego stanu nieruchomości, szczególnie jeśli chodzi o własności i obciążenia. Zazwyczaj wynikają one z niepoinformowania sądu przez właścicieli nieruchomości o zaistniałych zmianach. Przykładem może być dokonanie spłaty kredytu i nie wykreślenie obciążeń z działu IV Księgi Wieczystej lub przeprowadzenie procedury spadkowej, w wyniku której zmienili się właściciele nieruchomości bez zmiany wpisu w dziale II Księgi Wieczystej.

W przypadku błędów innych niż migracyjne procedura ich korekty jest dłuższa. W niektórych sądach, szczególnie w większych miastach, zmiana wpisów w księgach wieczystych może trwać nawet kilka miesięcy. Mimo tego, że ulega to stopniowej poprawie, to nawet dwu czy trzytygodniowe terminy oczekiwania na zmiany w Księgach Wieczystych może sprawić, że nie będzie możliwe zrealizowanie transakcji na rynku nieruchomości. W takich przypadkach, warto jest skorzystać z możliwości osobistej wizyty u Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych, który w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o przyspieszeniu procedury korekty błędnego wpisu. Aby tak się stało należy jednak podać racjonalne powody.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście