Kredyt w MdM - jakie dokumenty?

Ubiegając się kredyt na zakup mieszkania zawsze musimy złożyć wniosek kredytowy. Należy dołączyć do niego szereg dokumentów. Ich rodzaj oraz ilość będą różniły się w zależności od indywidualnej sytuacji, w tym celu na jaki kredyt ma być zaciągnięty.

Zawsze jednak trzeba będzie przedstawić dokumenty świadczące o osiąganych dochodach, a także dokumenty dotyczące nieruchomości.

Jeżeli kredyt będzie zaciągany w programie Mieszkanie dla Młodych, to do wniosku należy również dołączyć:

  • oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, że mamy poniżej 35 lat oraz nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, wraz z pisemnym zobowiązaniem, że warunek ten będzie spełniony także w dniu nabycia
  • zobowiązanie – w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub jeżeli przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – że rozwiążemy umowę najmu i opróżnimy lokal mieszkalny lub zrezygnujemy z spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnimy lokal, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.
  • oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, że zostało przez nas po raz pierwszy zasiedlone, a jego powierzchnia i cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej nie przekraczają limitów wynikających z ustawy oraz że lokal znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Jeżeli sytuacja dotycząca złożonych oświadczeń zmieni się, należy poinformować o tym bank.

Dodatkowo należy przedstawić umowę o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowę deweloperską (na jej podstawie bank wyliczy powierzchnię użytkową mieszkania oraz cenę jego zakupu), a jeżeli taka umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku przynajmniej umowę przedwstępną. W sytuacji kiedy nie ma umowy przedwstępnej, bank dokona weryfikacji na podstawie prospektu informacyjnego dewelopera.

Jeżeli wnioskujemy o dofinansowanie dla osób wychowujących dzieci, będzie konieczne udokumentowanie faktu ich posiadania - potrzebne mogą być akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, orzeczenia sądowe separacji, rozwodu, przysposobienia.

Wybrany bank ma 60 dni na skompletowanie dokumentacji i wysłanie wniosku o dopłatę do BGK.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście