Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym

Ubezpieczenie pomostowe. Najważniejszym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Hipoteka wpisywana jest w księdze wieczystej. Wpisywanie hipoteki  trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy – w  zależności od danego sądu. Ten czas jest dla banku  ryzykowny – bo kredyt w tym czasie nie jest zabezpieczony. W tym czasie rolę przejściowego zabezpieczenia stanowi ubezpieczenie kredytu, tzw. ubezpieczenie pomostowe  - do czasu wpisania hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości.


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.  Kredyt hipoteczny zazwyczaj nie jest udzielany na więcej niż 100% wartości zabezpieczenia.  Natomiast większość banków najchętniej pożycza na mieszkanie tym klientom, którzy dysponują  10 -  20 % wkładem własnym.   Dla osób nie posiadających  wkładu własnego banki  wprowadziły możliwość zaciągnięcia kredytu na 100% wartości zabezpieczenia bez posiadania wkładu własnego.  Dla banku taka transakcja jest bardziej ryzykowna.  Dlatego banki  stosują ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – czyli ubezpieczają kwotę, która zwiększa ryzyko  banku. Ubezpieczana jest zazwyczaj kwota kredytu powyżej 80% wartości nieruchomości – czyli 20% wartości kredytu udzielonego na 100% wartości  nieruchomości.


Ubezpieczenie  nieruchomości. Każda zakupiona na kredyt nieruchomość  musi  być ubezpieczona. Jest to ubezpieczenie  od ognia, wody, zawalenia i  innych zdarzeń losowych. Prawa do ubezpieczenia  w przypadku nastąpienia feralnego zdarzenia przepisuje się  na bank – robi się tzw. cesję praw z polisy. Gdyby mieszkanie w jakiś sposób ucierpiało i straciło na wartości, to bank może odzyskać swoje pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego.


Ubezpieczenie na życie. W niektórych sytuacjach banki domagają się wykupienia przez klienta ubezpieczenia na życie, na wypadek śmierci lub innego zdarzenia losowego. Uprawnienia z takiej polisy są przepisywane na bank. Kwotą polisy będzie zazwyczaj wartość kredytu. Takie zabezpieczenie daje obu stronom gwarancję, że w razie najgorszego kredyt zostanie spłacony.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 791888061

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście