Koszty wstępne kredytu hipotecznego

Myśląc o kredycie hipotecznym należy dokładnie skalkulować wszystkie koszty związane z zaciągnięciem takiego zobowiązania. I nie chodzi tutaj tylko o prowizję, czy oprocentowanie danego zobowiązania, ale także o opłaty, które na pierwszy rzut oka trudno dostrzec.

Praktycznie wszyscy wiedzą, że zaciągając kredyt hipoteczny zapłaci się prowizję czy odsetki, to jednak nie wszystko. Przy kredycie powyżej 80% wartości nieruchomości dochodzi koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Składka z nim związana jest zwykle pobierana za pewien określony w umowie okres. Zawsze wymagane będzie ubezpieczenie kredytu, czyli ubezpieczenie, które należy opłacać do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Dodatkowo bank może wymagać cesji z różnego typu ubezpieczeń np. na wypadek utraty pracy, na wypadek spadku wartości nieruchomości, na wypadek śmierci. Część banków pozwala na skredytowanie powyższych kosztów, w innych trzeba wyłożyć własną gotówkę.

Bank może pobrać opłatę za rozpatrzenie wniosku. Opłata ta jest pobierana tylko za to, że bank przyjmie do rozpatrzenia złożony przez klienta wniosek kredytowy. Nalicza się ją nawet w przypadku odmowy udzielenia kredytu. Na szczęście tego typu koszty częściej można spotkać w kredytach adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw i dużych firm. W przypadku osób fizycznych raczej nie bywa naliczana.

Wysokość kredytu, okres kredytowania, oprocentowanie – to pozwoli policzyć koszt odsetkowy. Od tak uzyskanej kwoty kredytu należy przygotować harmonogram spłat, z którego będzie wynikać, ile odsetek zostanie naliczone. Do sumy odsetek wyliczonej zgodnie z powyższym algorytmem należy dodać wszelkie inne opłaty, które może pobierać bank w trakcie spłaty kredytu. Dodatkowy koszt może również stanowić obsługa wymaganej przez kredytodawcę polisy na życie. Bank może żądać takiego zabezpieczenia, niezależnie od tego czy Ty go faktycznie potrzebujesz.

Prowizja za wcześniejszą spłatę to opłata pobierana za to, że Klient chciałby przed terminem wymagalności spłacić część lub całość swojego zobowiązania.

Wymienione powyżej przykłady opłat dołączanych do kredytów hipotecznych stanowią tylko część kosztów, jakie można spotkać przy zaciąganiu takich zobowiązań. Z punktu widzenia Klienta ważne jest, aby porównał oferty wielu banków, a przed podpisaniem ostatecznej umowy kredytowej dokładnie zapoznał się on z jej treścią.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 508106745

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście